Selvstændige mænd tøver med at holde barselsorlov

Danske mænd holder generelt ikke ret meget barsel, men særligt mænd med egen virksomhed fravælger barsel, viser nye tal. Finanslovsaftale skal gøre barselsreglerne for selvstændige bedre.

Jacob Kildebogaard, som er medstifter af og direktør for Webjuice.dk, tog barselsorlov med med kort varsel, da han og hustruen adopterede Alice fra Madagascar. Foto: Andreas Beck Fold sammen
Læs mere

Sammenlignet med Island, Sverige og Norge ligger danske mænd i bund, når det gælder barselsorlov. Men særligt selvstændige erhvervsdrivende mænd skiller sig ud blandt de nølende danske mænd.

Kigger man på tallene for alle danske mænd, er det 63 procent, som holder barselsorlov. Blandt de selvstændige er det kun 14 procent, der holder barsel, viser tal fra Danmarks Statistik for 2014.

Tallene viser også, at de få selvstændige mænd, der holder barselsorlov, når de får børn, tager langt kortere barselsorlov end danske mænd i al almindelighed. Selvstændige mænd nøjes med at holde knap 14 dages barsel, mens danske mænd i gennemsnit holder knap 25 dages barsel.

Det samme mønster tegner sig, når man kigger på, hvor meget barsel forskellige faggrupper holdt i 2013. I toppen ligger mandlige magistre med mere end 50 dages barsel i gennemsnit. I bunden ligger selvstændige mænd med i gennemsnit 16 dages barsel.

Ifølge Ase, der er en arbejdsløshedskasse for selvstændigt erhvervsdrivende, er der da også særlige forhold forbundet med at være selvstændig og at gå på barsel, fordi man er sin egen arbejdsgiver og dermed selv ansvarlig for, hvad der skal ske med ens arbejdsopgaver, mens man er på barsel

»I kølvandet på beslutningen om at gå på barsel skal selvstændige forholde sig til en række konkrete udfordringer i forhold til deres forretning. Skal jeg lukke helt ned? Skal jeg ansætte en vikar, og hvor længe kan min virksomhed og privatøkonomi holde til, at jeg er væk?« nævner Michael Hirschsprung, leder af ­ Ase Økonomisk Rådgivning, som eksempler.

Hos Ingeniørforeningen Danmark (IDA), som også har selvstændige erhvervsdrivende medlemmer, genkender man billedet.

En meget lille andel af de selvstændige ingeniører holder barsel. IDAs rådgivning har i år haft 335 medlemssager omhandlende barsel. Heraf var kun seks henvendelser fra selvstændige medlemmer, overvejende mænd.

»Tallene afspejler det generelle billede, vi ser i den daglige rådgivning, at en meget lille andel af de selvstændige holder barsel. Men undersøgelser blandt vores medlemmer viser, at mange mænd faktisk gerne vil have barsel,« siger Juliane Marie Neiiendam, formand for de ansattes råd hos IDA.

Fleksibilitet på vej i finanslovsaftale

Hos IDA glæder man sig derfor over, at den nye finanslovsaftale indeholder mere fleksible barselsregler for selvstændige.

Blå blok har sat ti millioner kroner af for at øge fleksibiliteten i barselsreglerne for selvstændige. Konkret skal selvstændige have mulighed for at arbejde i virksomheden i op til 25 procent af den normale arbejdstid og modtage barselsdagpenge svarende til 75 procent af arbejds­tiden.

Tanken med det nye initiativ er, at det fremover skal være muligt at varetage de mest nødvendige opgaver for at holde virksomheden i gang under barselsfraværet, for eksempel at besvare telefon og mail. Med de eksisterende regler skal man mindst arbejde halvtid eller fuldtid for at få barselsdagpenge.

»Det er et skridt i den rigtige retning, fordi det giver mere fleksibilitet. Man vil jo gerne både holde liv i sin virksomhed og have tid til sine børn. Og så tror vi også, at det nye initiativ kan bidrage til, at vi får flere kvindelige selvstændige,« siger Juliane Marie Neiiendam.

Hun understreger, at IDA helst så, at der var øremærket barsel og fuld løn under barsel til både mænd og kvinder, også de selvstændige.

En undersøgelse fra DJØF fra i sommer viser, at dagpengeregler ved barsel og ledighed betragtes som en udfordring blandt DJØFs selvstændige medlemmer. Ti procent af de adspurgte så dette som en af de største udfordringer ved at etablere sig som selvstændig.