Særlige vilkår fordrer særlige ledere

Når man som TermaA/S opererer i den internationale forsvars- og rumfartsindustri, har man brug for ledere, der kan skabe teamspirit på tværs af ansvarsområder og landegrænser.

Jens Maaløe, CEO hos den danske virksomhed Terma A/S
Læs mere
Fold sammen

I Terma er kravene til lederne ikke blot, at de skal være dygtige til at motivere en gruppe lokale ingeniører i ”badetøfler” men også at de skal kunne skabe samarbejde med internationale partnere, fastslår Jens Maaløe, CEO hos den danske virksomhed Terma A/S, der udvikler løsninger og systemer til rumfart, sikkerhed, flyindustri og forsvar.

»For os er det et succeskriterium at skabe stærke partnerskaber, ligesom vores ledere skal kunne danne netværk og mestre holdspil på tværs af både landegrænser og ansvarsområder,« fortalte Jens Maaløe til de 500 deltagere på årets største lederkonference Ledelse der styrker, netop afholdt af Ingeniørforeningen IDA.

Terma agerer i et marked, der er præget af betydelig styring og kontrol. Forsvarsindustrien er styret af national beskyttelse og krav om modkøb. Af sikkerhedsmæssige årsager skal al eksport godkendes af myndighederne, hvilket igen forudsætter et velfungerende samarbejde.

Kommunikationsmønstre er en afgørende faktor for effektivitet og succes i samarbejde. Lær hvordan du vender en kontraproduktiv kultur til en givtig en af slagsen.

Når det gælder udstyr, der kan afvise missiler rettet mod fly, er Terma blandt de førende i verden. Det samme er tilfældet indenfor radarudstyr til blandt andet lufthavneog til kystovervågning, hvor markedsandelen er hele 80 procent.

Indenfor den hjemlige forsvarsindustri indtagerTerma en dominerende position med cirka 65 % af markedet. Men som en trods alt mindre spiller på det internationale marked handler det om at være fokuseret og nicheorienteret, forklarer Jens Maaløe, som har varetaget posten som CEO i Termasiden 2003.

At være en ekstremtvidenstung virksomhed på et marked med specielle vilkår stiller derfor krav til lederne om at være bevidste om den strategiske retning og besidde styrke til at udstikke kursen. De skal kunne kommunikere entydige roller og ansvar og være vidende om, at de skal lede folk, der på udvalgte felter er dygtigere end dem selv.Ellers har man ansat de forkerte. Lær de syv sprog, enhver leder bør kende.

»Dertil er det vigtigt, at alle vore ledere lever op til vores mission, vision og værdier. Hvis det, vi foretager os i hverdagen, ikke afspejler vores mission og værdier, har vi et stort problem. Så vil vi ikke være i stand til at tiltrække og fastholde de højtkvalificerede medarbejdere, vi har brug for.«

I mange virksomheder er det stadig for tilfældigt, hvem der udpeges som ledere. Hvem der virkelig har lyst og hvem, der har det reelle potentiale. Ideelt set begynder vejen ind i lederkarrieren med lysten til at være leder.

Og med til processen med at sammensætte det optimale lederhold hører ikke blot at rekruttere de rigtige men også at skille sig af med de forkerte, pointerer han.

»Jeg har adskillige gange måttet sige farvel til ellers dygtige folk, og det gør ondt hver gang. Men ingen er uundværlig, og hvis man ikke kan finde ud af at gøre plads til nye idéer, lever man ikke op til vores værdier, og så er der ingen anden udvej.«

Også hos COWI stiller en omverden i hastig forandring nye krav til ledere på alle niveauer. Og når det er nødvendigt, må der hentes viden i koncernen fra unge digitale genier.

Jens Maaløe peger på, at Terma i lighed med dansk industri i øvrigt er dygtige til forskning men mindre dygtige til at generere nye arbejdspladser afledt af forskningen. Termaforventer alene i år at ansætte 60 nye ingeniører. I den forbindelse er manglen på specialister med de rette kompetencer umiddelbart den største begrænsning for vækst.

Den digitale revolution har medført et nyt forretningsparadigme. Hvilke organisationer kan følge med op i tempo og hvilke har for stor indre modstand?

Artiklen er oprindeligt bragt på universe.ida.dk.