Sådan undgår du ressource-spild

I sparetider er der god grund til at få styr på, præcis hvad den enkelte medarbejder kan.

Foto: Colourbox/modelfoto.
Læs mere
Fold sammen

Sammensætningen af medarbejdere og deres samlede kompetencer og profiler er afgørende for, hvordan en virksomhed klarer sig.

Derfor er det vigtigt som leder at foretage en slags eftersyn af de ansatte og få et fuldkomment klart billede af, hvem der kan hvad. Og på intet tidspunkt er det vigtigere, end mens krisen raser.

Sådan lyder rådet fra Anita Rosenstand, chefkonsulent i HR og Ledelse i Dansk Erhverv.

- Det kan være, at strategien skal lægges om, at der skal ske en fusion, eller at man er nødt til at fyre. Har man så struktur og ord på, hvem der laver hvad i firmaet, og hvem der leverer mest, kommer man ikke til at tage en for hurtig og forkert beslutning ved at fyre den forkerte, siger Anita Rosenstand.

Ledelsesværktøjet kaldes for »jobprofiler« eller »jobdesign« og omfatter, at man ikke kun afklarer jobindholdet og den enkeltes kompetencer, men også den enkelte ansattes netværk, eventuel erfa-gruppe, samarbejdspartnere og ansvarsområder. De kommer altså langt videre omkring den enkelte, end de traditionelle medarbejderudviklingssamtaler gør, fordi de jo afgrænser sig til at handle om medarbejdernes udvikling det seneste år og ambitioner for fremtidig udvikling.

- Jobprofiler er meget værdifulde som ledelsesværktøj. Det kan også bruges til at sætte holdet anderledes – omrokere og fordele ansvaret for opgaverne på nye måder, siger Anita Rosenstand.

Klar til kamp

Kim Staack Nielsen, CEO for Personalechefer i Danmark, PiD, er helt enig i, at tiden er inde til at få kortlagt de ansattes kompetencer ned i mindste detalje.

- Hvis man ikke har gjort det allerede, så er tiden nu til at sørge for at få det gjort. Især ud fra den betragtning, at den kamp, der kommer til at foregå nu virksomhederne imellem, kommer til at have en helt anden struktur end før finanskrisen, siger han.

Alt efter, om der er tale om høj- eller lavkonjunktur, og hvilken type krise, en virksomhed måtte være i, er der behov for forskellige kompetencer.

- Mange vil finde ud af, at der skal flyttes rundt på opgaverne, at der skal nye kompetencer til, eller at der allerede er ansatte, som kan understøtte organisationen. Eller man kan se på, om der er brug for at efteruddanne nogle ansatte, siger Kim Staack Nielsen.

Det betaler sig

Selv om det kan virke som en stor opgave at udrede samtlige ansattes jobprofiler, er de to ledelseseksperter enige om, at der er tale om en god investering.

- Det tager lidt tid, men det er guld værd, når man skal finde ud af, hvad man skal gøre i både op- og nedgangstider. Og man kan bruge det i forhold til effektivisering og rekruttering, siger Anita Rosenstand.

Jobprofilerne kan konkret udarbejdes på baggrund af skemaer, som både medarbejdere og ledere udfylder, hvorefter skemaerne samstemmes.

- Så kan man give de ansatte ansvaret for løbende at skulle opdatere deres eget cv, så man hele tiden kan har et overblik, siger Kim Staack Nielsen.