Sådan tænder du gnisten i dine medarbejdere

Sørger du for at skabe de rigtige rammer for dine medarbejdere, så de kan være passionerede og energiske omkring deres arbejde? Det kræver, at du lytter, taler, undersøger og afprøver, hvad der får netop dine medarbejderne til at føle sig som fisk i vandet.

Master i positiv psykologi og indehaver af konsulentvirksomheden Gnist Mads Bab brænder for at skabe gnist i arbejdslivet. Det kræver et fokus på, hvordan både den enkelte medarbejder og gruppen kan lykkes. Fold sammen
Læs mere

Som leder er det dit ansvar at skabe rammer, der tillader dine medarbejdere at være engagerede og energiske omkring deres arbejde. Det fastslår Mads Bab, master i positiv psykologi og indehaver af konsulentvirksomheden Gnist.

»Se på dine medarbejdere og den måde, arbejdet og opgaverne er indrettet på. Er medarbejderne passionerede og engagerede? Gør de det, der giver dem styrke? Ikke bare det, de er gode til, men har de mulighed for at gøre deres bedste? Det, der giver dem energi og meningsfuldhed i hverdagen?,« siger Mads Bab, der deltager i ledelseskonferencen Ledelse der styrker til december.

Det handler meget om at have de rigtige rammer og den rigtige kultur på arbejdspladsen, så medarbejderne er glade for deres arbejde, ikke får stress og føler sig klar til at løse opgaverne. Er rammerne for faste og omklamrende, mangler medarbejderne ilt - og så forsvinder arbejdsglæden lynhurtigt og kan i værste fald forvandle sig til stress. Så som leder gælder det om at have styr dine kompetencer, når det gælder stress.

»Som leder skal du fokusere på strukturen, så medarbejderne får en meningsfuld hverdag. Det er ikke individets ansvar,« siger han.

Fra individet til gruppen

For seks år siden skrev Mads Bab bogen »Gnisten i arbejdslivet«. Her var individet i fokus. I dag er han nået til den erkendelse, at selvom der er meget at gøre som individ, er der langt mere at hente i samspillet i teamet og gruppen. Det at interagere med hinanden. Det beskriver han i ny bog »I gang med styrkebaseret ledelse«.

»Der er størst interaktion mellem mennesker – derfor skal vi have fokus på hinandens styrker. Det er ikke nok, at du selv skal være positiv og være i dialog om dit eget ve og vel. Vi skal alle fokusere på vores kollegers ve og vel,« siger Mads Bab.

Derfor skal der også skabes en kultur, hvor medarbejderne også er opmærksomme på hinandens indre motivationsfaktorer. Det er en god ide, hvis alle i afdelingen lærer at spotte tegnene på stress hos en kollega – og ved, hvordan man så skal handle på det.

»Det er altså ikke nok kun at interessere sig for sin egen trivsel – vi skal også være opmærksomme på, hvad vi kan gøre for kollegaen. Siden min første bog er jeg blevet klogere på ikke at være så navlebeskuende, for der er langt mere potentiale i fællesskabet. At få en forståelse for hinanden«, siger Mads Bab.

Ingen let opskrift for ledere

Det er dog vigtigt for Mads Bab at slå fast, at der ikke er en let opskrift, tre oplagte trin eller en forsimplet model for, hvordan du som leder skal få tændt gnisten hos dine medarbejdere.

»Men der skal fokuseres på, hvordan vi indretter afdelingen, så vi har det lærende blik for øje. Hvordan reflekterer vi? Hvordan taler vi sammen? Hvordan skaber vi et lærende fællesskab. Det er vigtigt i forhold til at være en leder, der vækker gnisten i medarbejderne, at du kan arbejde agilt,« siger han.

Så er der foruddefinerede måder at arbejde på, faste processer og procedurer, der forhindrer medarbejderne i at få udløst gnist og arbejdsglæde, skal de fjernes. Det er her rammerne kan blive for faste og omklamrende, så gnisten ikke kan antændes.

Og fungerer samarbejde ikke godt i afdelingen, er det dig som leder, der skal tage ansvar for at løse det dårlige samarbejde.

Lyt, tal og undersøg den indre motivation

Som leder skal du forstå, hvad der vækker den enkeltes indre motivation. Du skal fokusere på, hvad der tænder den enkelte medarbejder, lytte til dem, tale med dem, undersøge ting, afprøve forslag og så vende det igen.

»Der skal være fokus på, hvordan den enkelte medarbejder og gruppen lykkes. Derfor nytter det ikke med kun en årlig samtale. Der skal være en løbende dialog,« siger Mads Bab.

At skabe gnist og arbejdsglæde handler om at skabe motivation. Vi ved, at stokken ikke holder. Og guleroden bliver spist undervejs. Derfor skal den indre motivation vækkes.

»Lederne skal vide, hvornår medarbejderne har det som fisk i vandet? Er det en særlig måde at arbejde på? Hvad skal der fjernes af forhindringer for, at de kan føle sig som fisk i vandet?,« siger Mads Bab.

Evaluer på styrkerne

Vi er dygtige til at evaluere, når noget går galt, men vi skal også undersøge, de ting, der virker. Vi skal både blive kloge på det, der ikke lykkes og det, der lykkes.

»Når du kører hjem fra arbejde efter en skoddag, hvor du har lavet en stor fejl, så tænker du grundigt over, hvad du gjorde galt – og hvad du kan gøre for at forhindre, at det sker igen. Men har du brilleret, så skænker du det ikke en tanke, hvorfor det lykkedes,« siger Mads Bab. Når noget er svært, vanskeligt og hårdt, ved vi, hvor vi skal hente vores styrker, hvis vi har analyseret os frem til, hvad styrkerne er, når vi lykkes.

I den sammenhæng betyder din evne til at rose medarbejderne meget for deres tilfredshed og arbejdsglæde på jobbet. Så det er en god ide som leder at lære kunsten at rose dine medarbejdere.

Artiklen er oprindeligt bragt på universe.ida.dk.