Sådan tackler projektledere det påduttede team

Projektledere får sjældent lov til at sammensætte deres eget team – de skal bare have projektet til at fungere med de ressourcer, de har fået tildelt. Underviser på IDAs projektlederkurser Steen Rassing giver gode råd. Ingeniørforeningen IDA, universe.ida.dk

Hånden på hjertet. Projektledere ender ikke altid med de mennesker, de kunne tænke dig. De står ofte med et team af projektdeltagere, som de ikke selv har valgt – og mange af disse er ikke allokeret 100 % til projektet. Projektlederen har derfor kun kort tid til at gennemskue, hvad projektdeltagerne har at byde på – fagligt og menneskeligt.

»Det er svært for en projektleder at få det hurtige overblik over mønstrene for, hvordan de forskellige projektdeltagere samarbejder med andre mennesker. Der er dem, der hurtigt er i gang efter at have modtaget informationer og andre, der reflekterer over opgaven. Nogle er konfliktorienterede og andre vil have ro på,« siger Steen Rassing fra Continuo, der underviser på IDAs projektlederkurser og ofte støder ind i projektlederes udfordringer med at lede de teams, deikke selv har fået lov til at vælge til et givent projekt.

Faldgrube – de ligner ikke dig

Hvordan er det så, projektlederen kan deale med de ressourcer, der nu engang er afsat til det givne projekt? Steen Rassing fremhæver, at en typisk faldgrube, som mange falder i, er, at de tænker, at projektdeltagerne er nogenlunde ligesom dem selv.

»Projektlederne tænker, at projektdeltagerne ligner dem selv, så de tillægger medarbejderne en række intentioner: Kommer de ikke hurtigt nok fra start? Bliver de stille, fordi de ikke gider projektet? Derfor er det altafgørende, at projektledere sætter sig ind i, hvordan andre mennesker fungerer i et samarbejde,« påpeger Steen Rassing. Teamlederen skal kende teamets kultur for at skabe forandring

Det kan nogle gange være en fordel at arbejde med personprofiler, fordi projektlederen her vil få nogle aha-oplevelser og en forståelse for, hvordan de forskellige persontyper reagerer i forskellige arbejdssituationer.

»Projektlederen skal forstå, hvad der giver mening for den enkelte. Hvad er den enkelte projektdeltagers drivkraft?,« siger Steen Rassing.

Svært skift til uformel leder

Mange projektledere ender med rollen, fordi de er teknisk og fagligt dygtige som ingeniører. Det kan være et svært skift pludselig at sidde med et – ofte uformelt - lederansvar. Der er særlige spilleregler for uformelle ledere - lær at lede uden ledelsesansvar.

»Det er måske især i selve organisationen, at alle ikke helt forstår, at det er krævende at blive projektleder, og at man ikke bare kan antage, at projektlederen fra start kan udfylde rollen. Det kræver tid at sætte sig ind i og blive dygtig til ledelse fuldstændig på linje med programmering,« siger Steen Rassing.

I virkeligheden må mange projektledere lære rollen på den hårde måde, da de ikke har haft noget om styring, koordinering og samarbejde på studiet.

»De må lære projektlederrollen, mens de står midt i deadlines og deres egne opgaver i projektet, som skal være færdige. Mange nye projektledere må bruge deres såkaldte slider-konto. Det er vigtigt, at projektledere påtager sig rollen som leder, og nogen gange slipper deres eget arbejde for at have fokus på, hvordan teamet arbejder,« fastslår Steen Rassing.

Kom godt fra start i projektet

Det handler om at få lavet en god start på et projekt, hvor projektlederen sørger for, at alle deltagerne forstår opgaven – og selv får overblikket over holdets kompetencer. Et godt råd er at få involveret teamet i planlægningen. En solid projektmodel sikrer succesfulde projekter.

»I den fase skal projektlederne også forstå den enkelte. Vi motiveres af mange forskellige ting. At få anerkendelse for den indsats, vi gør. At der er en god kontakt til projektlederen, at der bliver grebet ind, hvis indsatsen afviger fra det aftalte,« siger Steen Rassing.

Involvering, inddragelse, kommunikation og det at engagere sig i mennesker er afgørende i rollensom projektleder.

»Kom godt fra start i et projekt, fordi det skaber autoritet om rollen som projektleder. Og ja det er en udfordring, når du er blevet projektleder, for du kan ikke undgå de typer, du ikke synes om. Derfor må du også arbejde med din egen modstand mod bestemte mennesker,« fastslår Steen Rassing.

Balancen mellem tryghed og stress

Det er videnskabeligt bevist, at vores evner til at samarbejde hænger sammen med de relationer, der skabes i teamet. Når vi er trygge i teamet og med lederen, yder vi normalt mere. Vi åbner som mennesker op for kreativiteten, vi bliver mere fleksible og omstillingsparate, og vi kan lettere håndtere tvetydighed og usikkerhed. Vi bliver ikke lige så let stressede.

Projektlederen har derfor en stor rolle i at interagere med teamet, der hvor de føler sig tilpas og trygge. Det kan jo være svært i en projektverden, hvor holdet ikke er så fasttømret, fordi folkarbejder på projektet på deltid og flekser ud og ind.

»Lederrollen påvirker kulturen i teamet, så lederen skal være meget opmærksom på, hvad der forventes af projektdeltagerne. Lederne skal finde den rette balance mellem tryghed og stress,« siger Steen Rassing og fortsætter:

»Projektlederen kan nemlig presse folk til at præstere uden at være opmærksom på deres grænser. Derfor skal lederen behandle medarbejderne med respekt og individuelt have styr på, hvad der giver den enkelte tryghed. For der er stor risiko for stress i projektarbejde med mange deadlines – så der skal være styr på, hvornår der kan trykkes på speederen, og hvornår der skal trækkes lidt i bremsen.«

Af samme grund er det lederen, der skal tage ansvar for at løse dårligt samarbejde.

FAKTABOKS

Få dit projektteam til at fungere Steen Rassing har fem råd til, hvordan projektledere skal håndtere de team, de har fået tildelt til et

givent projekt eller opgave:

1. Forstå og rum folks forskelligheder – det er det, du skal udnytte som projektressource.

2. Få forståelse for, at der er forskel på, hvad der engagerer og motiverer folk.

3. Vær rollemodel for den kultur, du ønsker at skabe i dit team.

4. Påtag dig rollen og ansvaret som leder – og sørg for at udvikle dine ledelsesmæssige

kompetencer – både over for teamet, kunder, ledere og brugere.

5. Sørg for at involvere folk – og husk, at du selv skal være åben og tilgængelig.

Artiklen er oprindeligt publiceret på  universe.ida.dk.