Sådan skaffer nyuddannede sig et job

Fem dimittender giver her deres råd til, hvordan man bedst forbereder sig på jobsøgningen. Et godt råd er allerede at have erhvervserfaring med fra studietiden.

Foto: Henning Bagger

Vibeke Myrtue Jensen, 31 år

Uddannelse: Teknologisk Samfundsøkonomisk Planlægning, RUC.

I dag: Specialeskrivende og jobsøgende.

»Min »jobsøgningsplan« begyndte reelt, da jeg nærmede mig min bachelorgrad. Under min uddannelse har jeg arbejdet målrettet på at få et godt CV, der blandt andet indeholder relevante studiejob, topkarakterer, to praktikophold – dels på Christiansborg, dels i Bruxelles – for også at øge mine jobmuligheder internationalt, fem års frivilligt arbejde samt jævnlig deltagelse i kurser og konferencer.

Jeg er specialeskrivende nu, men jeg holder samtidig øje med interessante jobopslag. Foreløbig har jeg sendt fire ansøgninger og været til én samtale. Jeg har indtil videre kun valgt at investere tid i en ansøgning, hvis det er en stilling, som jeg ekstraordinært brænder for.

I løbet af foråret har jeg taget et par kurser i at skrive jobansøgninger og CV samt at præsentere et budskab. I lyset af den høje ledighed for nyuddannede har jeg naturligvis en frygt for at blive arbejdsløs, men samtidig har jeg stadig en optimistisk tro på, at der er et job til mig, når jeg er færdig.«

Diana Køhler, 27 år

Uddannelse: Cand.it. – IT, Kommunikation & Organisation, Aarhus Universitet.

I dag: Test coordinator ved Visiolink.

»Jeg fokuserede allerede fra begyndelsen af mit studie på at finde et godt og relevant studiejob for på den måde at sikre mig noget kvalitet på CVet. Det lykkedes mig igennem AU Careers »Company Dating«-arrangement at finde det helt rigtige job.

I arbejdet ved siden af studiet gjorde jeg meget ud af at engagere mig og vise, at jeg virkelig brændte for det område, jeg fik lov til at beskæftige mig med. Samtidig fik jeg mulighed for at bidrage med min faglige viden og vise virksomheden at jeg kunne omsætte den til en praktisk dagligdag.

På den måde er det, der startede som »noget at komme på CVet«, endt med en fuldtidsansættelse, hvor virksomheden ved præcis, hvad jeg bringer i spil, og jeg ved også klart, hvad de forventer af mig.

For mig har jobsøgningen altid handlet om et helhedsbillede og ikke kun selve situationen, hvor ansøgninger skrives og sendes ud. Det handler om hele tiden at se muligheden og vise, at man er klar til at gribe chancen – for mig har det virkelig givet pote.«

Martin V. Bak, 24 år

Uddannelse: Cand.ling.merc – IMK, Aarhus Universitet.

I dag: Kommunikationskonsulent ved Insero.

»Jeg er en af de få, som var i arbejde, allerede inden jeg afleverede mit speciale. I foråret 2013 stod jeg for at skulle i praktik som en del af min kandidat på Aarhus Universitet. Her tilbragte jeg fire måneder i kommunikationsafdelingen hos Insero i Horsens, som udvikler nye projekter og viden inden for energi og kommunikationsteknologi. Det var en lærerig tid, og vi blev efterfølgende enige om at fortsætte samarbejdet på deltid, mens jeg skrev min afhandling.

I februar 2014 – to måneder før jeg skulle aflevere min afhandling – søgte Insero en kommunikationskonsulent på fuldtid. Jeg valgte at udsætte min afhandling i tre måneder for at søge stillingen. Det krævede ikke den store betænkningstid, da jeg vidste, hvor svært mange nyuddannede har det med at komme i arbejde. Jeg fik stillingen og gik fuldtid i april 2014. Jeg indrømmer gerne, at dagene de første par måneder var lange med fuldtidsarbejde om dagen og afhandling om aftenen. Men nu, hvor jeg er ude på den anden side, er jeg rigtig glad for, at jeg valgte at udnytte den chance, som bød sig.«

Anders Worm, 25 år

Uddannelse: Cand.jur., Aarhus Universitet.

I dag: Jobsøgende.

»Jeg søger i diverse jobdatabaser samt andre medier, og jeg søger bredt geografisk og med fokus på de områder, hvor jeg føler mig fagligt stærk. Jeg søger inden for både det private og det offentlige. Jeg bruger mit netværk i forbindelse med jobsøgningen og holder alle døre åbne.

Jeg bruger ressourcer på at holde mine kompetencer ved lige. Dette betyder blandt andet, at jeg har fortsat mit frivillige arbejde hos den retshjælp, jeg arbejdede ved under studiet. Jeg er desuden i gang med at skrive en artikel, der tager udgangspunkt i mit speciale.

Det at skulle gøre sig selv attraktiv over for en potentiel arbejdsgiver er en særlig disciplin, og ligesom på studiet er det med at opfylde de kriterier, der stilles. Jeg har derfor været åben for gode råd og konstruktiv kritik i forbindelse med jobsøgningen.

Kommer jeg ikke i job i den nærmeste fremtid, har jeg tænkt mig i højere grad end nu at gøre brug af min fagforening og min a-kasse i forbindelse med jobsøgningen.«

Anders Rømer Skøtt, 26 år

Uddannelse: Kandidat i statskundskab ved Københavns Universitet.

I dag: Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for grøn vækst.

»Jeg kan varmt anbefale studerende at tage et studiejob og/eller søge praktik. Ved at indgå på en arbejdsplads under ens studietid kan man prøve sig selv af i forskellige sammenhænge og tilnærme sig, hvad man faktisk brænder for. Dermed kan man også afhjælpe den oplevelse, man som nyuddannet kan have af at være »grøn« eller »uprøvet«.

Personligt har jeg har altid holdt meget af at læse og nørkle med de fag, jeg har haft igennem min tid som statskundskabsstuderende, og det er vigtigt at holde den faglige gejst i live. Men jeg har også haft et behov for at sætte de spændende og til tider abstrakte erfaringer fra studiet i relief til arbejdsmarkedet. På den baggrund besluttede jeg mig for ved afslutningen af min grunddel at tage i praktik. Først ved den danske ambassade i Australien og senere ved en FN-partnerorganisation i Amsterdam. De spændende oplevelser, som jeg tog med mig fra min praktiktid, har i høj grad formet mine interesser og var afgørende for min beslutning om – og muligheder for at søge ind i Udenrigsministeriet som studentermedhjælper og senere som fuldmægtig.«