Sådan har vi udvalgt årets 100 kvinder på toppen

De har topjob, de har indflydelse, de er rollemodeller, og så har de skabt bemærkelsesværdige resultater. Læs hvorfor og hvordan vi har fundet 100 kvinder på toppen 2019.

 

Kvinder er på agendaen her, der og alle vegne. Alligevel går det søvndyssende langsomt med at få flere kvinder ind i toppen af erhvervslivet og i den danske magtelite.

Derfor fremhæver Berlingske for tredje år i træk 100 kvinder, som har indflydelse og leveret bemærkelsesværdige resultater.

Listen er fuldstændig uvidenskabelig, og kvinderne er alene valgt, fordi de er inspirerende rollemodeller.

Men vi har gjort os umage. Vi har gennemgået landets 1.000 største virksomheder, iværksættersider, styrelser, kommuner, ministerier, organisationer og partier, og vi har talt med headhuntere for ikke at overse nogen.

Det har vi sikkert alligevel. For de er derude. Kvinderne. Men en bruttoliste på 330 kvinder er blevet skåret ned til 100.

50 navne er nye, mens 50 kvinder er gengangere fra sidste år. Nogle på listen er kendte ansigter. Andre er kendt i en snævrere kreds. Mens andre igen måske vil være nye for de fleste. Fælles for dem er, at de er blandt de bedste, og at de er med til præge fremtiden.

Nye kategorier: Iværksættere og kvinder i finanssektoren

Selv om andelen af kvinder i ledelse og bestyrelser kun rykker sig med marginaler, går udviklingen den rigtige vej. Det kan man til gengæld ikke sige om kønsfordelingen blandt de mennesker, der skal skabe fremtidens vækst og arbejdspladser - iværksætterne.

Her er andelen af kvinder, der stifter virksomhed nemlig faldende, viser de seneste tal fra Fonden for Entreprenørskab.

Helt skidt står det til, når investorerne skal dele penge ud til de nystartede danske virksomheder. Kun én procent af den såkaldte venturekapital går til startups med kvindelige stiftere, viser en rapport fra konsulenthuset Unconventional Ventures.

Derfor er der i år som noget nyt en kategori med kvindelige iværksættere på listen. Kvinder, som endnu ikke har skabt en milliardvirksomhed, men som har gode ideer og drivkraft.

En branche, hvor andelen af kvindelige medarbejdere er i vækst, er finanssektoren. Her er der næsten lige mange mænd og kvinder blandt medarbejderne. Alligevel er kun hver fjerde leder kvinde. Derfor har vi også fundet 11 inspirerende kvinder fra finanssektoren til dette års liste.

Så kære bestyrelser, headhuntere, investorer og konference-arrangører. Her har I en liste med ni kategorier og 100 inspirerende kvinder til næste gang, I skal ansætte, investere i gode ideer eller finde en oplægsholder.