Sådan får du styr på din chef

Foto: Antonio Cicorella

Næsten uanset hvor du arbejder, og om du er leder eller menig medarbejder, refererer du til nogen – måske endda til to eller tre chefer. Lige meget om din chef er verdensklasse eller vederstyggelig, afhænger dine egne karrieremuligheder af, hvordan du forvalter forholdet til ham eller hende.

Du og din chef er gensidigt afhængige af hinanden. Lidt på samme måde som møllerne, der i gamle Danmark deltes om kraften fra områdets vandløb: Mølleren længst oppe ad vandløbet – lad os kalde ham overmølleren – kunne blokere for indtjeningen for mølleren længere nede, hvis der opstod uoverensstemmelser. Samtidig kunne en møller længere nede hurtigt få den lokale utilfredshed til at ulme og smitte af på overmølleren ved ikke at løfte sin del af møllearbejdet.

Du kan hælde succes på din chefs mølle, når du leverer på de opstillede mål – og stoppe den ved ikke at levere. Din chef kan hælde muligheder på din karrieremølle ved at tro på dig og give dig muligheder – eller holde tilbage og bremse din karrieremølle. Når samspillet er optimalt mellem dig og din chef, får du hans chefmølle til at køre rundt, og han får din karrieremølle til at køre rundt.

I de fleste tilfælde må du indse, at du er mere afhængig af din chef, end din chef er af dig. Simpelthen fordi din chef har nøglen til din professionelle fremtid i sin lomme – i det mindste på den korte bane.

Jeg har været privilegeret i mit arbejdsliv at have nogle gode chefer, som jeg har set op til og lært af. I de tilfælde har jeg måske været mindre bevidst om, hvorfor samarbejdet er gået så godt.

Når en relation mellem chef og medarbejder er ny, eller når forholdet er mere udfordrende, kan det være rart at være klædt på til opgaven. Men hvordan bliver man klædt på til det bedste samspil med chefen? Hvad er de gode værktøjer? Og hvordan finder man balancen mellem at føje sin chef og i Sir Humphrey-stil at være dukkefører for sin chef?

Jeg har selv kunnet konstatere, at der er flere og flere, der griner af mine vittigheder, efterhånden som jeg er vokset i graderne. Sikkert naturligt nok. Men smil, smiger og snyd er ikke essensen i god ledelse opad. Det handler i langt højere grad om at forstå din chef og om at læse det vandløb, I arbejder sammen om: Forstå virksomhedens kerneopgave og mission, og hvordan du og din chef kan gøre hinanden gode i det samarbejde.

I den klassiske Harvard Business Review-artikel »Managing Your Boss« foreslår John Kotter og John Gabarro flere måder at »lede opad« på – altså at håndtere relationen til chefen over dig. Start med at forstå din chefs situation, er deres råd. Når du gør det, kan du lægge en plan for, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Selv uden at være tankelæser vil du ofte være i stand til at kortlægge din chefs aspirationer, arbejdsmetoder og bekymringer. Hvad bliver han eller hun målt på? Hvor stærk er chefens relationer med de andre beslutningstagere i virksomheden? Hvor er der udfordringer? Hvordan tilgår din chef problemer? Hvilken form for kommunikation fungerer godt med din chef?

Du skal kunne afkode og tilpasse din egen stil, så det passer til din chef. Det handler om at spille hinanden gode – med meningsfulde udfordringer, der udvikler jer hver især, med forståelsen af, at I er hinandens bagland, og med faglig inspiration og pingpong.

En tillidsfuld relation mellem dig og din chef er det oplagte afsæt for at udøve god ledelse opad. Tillid skaber grobund for at kunne tale åbent om problematiske emner. Tillid betyder større lydhørhed, når du tager et problem og et ønske op. Tillid gør det lettere at se virksomhedens fælles vandløb.

I managementlitteraturen beskriver Charles H. Green tillid som en funktion af fire variabler: troværdighed, pålidelighed, intimitet og selvorientering.

Tillid er ikke noget, som vokser frem fra den ene dag til den anden, eller som du kan fikse med en fiks taktik på næste møde. Tillid bygger på vedholdende loyalitet og det lange, seje træk, der viser din chef, at du leverer som aftalt. Når først tilliden er der og slår rødder, får du handlekraft og handlerum til at tage beslutninger og få tingene til at ske. Det ved de fleste IT-folk, der har oplevet at skulle rulle et nødvendigt IT-system ud, endnu før børnesygdommene var kureret ved det gamle. Dér er kunsten at træde trygt på tillidens vej – og samtidig få kommunikeret, hvordan dit projekt spiller sammen med virksomhedens fortælling – og din chefs fortælling om sig selv. Det kan være virksomhedens »teknologiske førertrøje« eller din chefs »blik for potentielle risici og mod til at handle på dem« – you name it.

Det kan virke banalt, men undersøgelser viser, at tæt ved 50 procent ikke ved, præcis hvad chefen egentlig forventer af dem, eller hvilken kontekst chefen agerer ud fra. Derfor kommer mange også i »bad standing«. No wonder, egentlig. Du kan jo spørge dig selv, hvordan det ville gå, hvis du stillede til kamp i et boldspil uden at vide, præcis hvor på banen du skulle være, og hvad spillereglerne var? Tænk kontekst, når du leder opad: Spørger din chef dig om din ærlige mening, er det altid værd at overveje, hvilken kontekst han spørger ud fra. Ud fra det beslutter du bedst, hvor direkte det er en god idé at være.

At være en god leder opad handler også om at kunne se situationen med din chefs briller: Har han snuppet din idé og serveret den som sin, så træk vejret, og tag den med ham en til en på et andet tidspunkt. Når du på den måde respekterer din chefs autoritet og undlader at hænge ham ud, vokser tilliden – og sandsynligheden er, at du er valget, når chefen har brug for en at vende strategiske beslutninger med.

I et langt arbejdsliv kan der også være situationer, hvor du er bedre tjent med at søge nye græsgange. Moralen er: Vælg dine chefer med omhu. God ledelse rækker ikke kun nedad, men i den grad også opad.

Michael Knie-Andersen, cand.oecon., MBA, ph.d.