Så meget mere end kvinder får mandlige ledere i løn

En mandlig leder får i gennemsnit 8.000 kroner mere i månedsløn end en kvinde. Det skyldes blandt andet, at kvinderne ikke sikrer sig lønstigninger, mens de er på barsel.

I forbindelse med, at vi hos Lederne hvert år, når året lakker mod enden, offentliggør vores lønstatistik, er der særligt et af afsnittene i den omfattende undersøgelse, som jeg altid nysgerrigt kaster mig over.

År efter år bliver der nemlig på baggrund af de omkring 20.000 lønindberetninger fra ledere i Danmark lavet en grundig beregning af, hvordan det står til med forskellen på mandlige og kvindelige lederes løn. Og år efter år tænker jeg: »«Er det mon i år, kvinderne for alvor får halet ind på mændene?«

I 2014-udgaven, som blev offentliggjort lige før jul, kunne jeg konstatere, at nej – det blev heller ikke i det forgangne år, det lykkedes at rette op på den betragtelige forskel på, hvad der står i bunden af mandlige og kvindelige lederes lønsedler. Og det er på ingen måde nogen nyhed. Det er således 12. år i træk, at Ledernes beregninger viser noget nær samme nedslående resultat.

Da Lederne i 2003 første gang gjorde lønforskellen mellem kønnene op – korrigeret for de forskelle, der skyldes blandt andet branche, sektor, antal lederjob og anciennitet – var den på 6,5 procent i mændenes favør. Siden har der været minimale udsving i op- og nedadgående retning, og lønforskellen i 2014 blev opgjort til 7,0 procent.

Den faktiske lønforskel – hvor der altså ikke er »renset« for de typiske forskelle mellem mænd og kvinders lederjob – er på 14,8 procent, svarende til en forskel i månedslønnen på 8.000 kroner. Mandlige ledere tjener i gennemsnit 54.199 kroner, mens kvinderne i snit får 46.182 kroner.

Jeg vil ikke på nogen måde forsøge at lægge skjul på, at jeg finder det meget beklageligt, at der fortsat er så stor forskel på, hvad virksomhederne mener, en mandlig og en kvindelig leder skal have i løn for det samme arbejde. Både vi i Lederne og flere andre har gennem årene gjort en stor indsats for at gøre opmærksom på problemet, og det arbejde vil vi fortsætte med uformindsket styrke. Men jeg må konstatere, at forskellen ikke lader sig trylle væk med et fingerknips.

Jeg bliver ofte, når fokus kommer på den markante lønforskel på lederniveau mellem kønnene, spurgt, hvad jeg tror årsagen er. Jeg tror, der er flere svar. Det handler blandt andet om, at kvindelige ledere i mange virksomheder ikke får en lønstigning, mens de er på barsel. Får du som kvinde to børn, kan det forklare, at den pågældende kvinde på den anden side af to gange barselsorlov står med et løngab på fem-syv procent. Det handler også om forskelle mellem kønnene, når det gælder valg af første job og karrierevej. Og det handler om, at ikke alle chefer, som ansætter de kvindelige ledere, sørger for at få kvinderne indplaceret på det rigtige og rimelige lønniveau lige fra ansættelsens start.

Jeg er langt fra den eneste, som har bud på, hvor hunden ligger begravet. Ifølge Solveig Schmidt, der har skrevet bogen »Lønforhandling for kvinder«, er det – lidt populært gengivet – i høj grad også samfundets skyld! Hun mener således, at vi generelt i det danske samfund er for dårlige til systematisk at arbejde med at udjævne lønforskellen mellem kønnene.

»Vi tror, at det er op til den enkelte lønmodtager at forbedre sine vilkår. Det er det kun delvis,« sagde Solveig Schmidt for nylig til Jyllands-Posten. Her pegede hun på, at hele indstillingen til lønforskelsspørgsmålet er markant anderledes i blandt andet de andre nordiske lande og England.

Men uanset, hvordan vi end vender og drejer skyldsspørgsmålet, har vi en opgave, de fleste nok vil være enige med mig i: Vi skal have gjort den lille, store forskel meget mindre!