»Robuste« og »solide« ledere skal huske spørgsmålstegnene

Kronik. Hvad vil det egentlig sige at være robust? Er det ubetinget godt at være en robust leder – og er en robust medarbejder nødvendigvis et bedre kort på hånden end en mere sensitiv medarbejder? Og hvad betyder det, at man betragter sig selv som værende robust i forhold til risikoen for at blive stresset?

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere

Spørgsmålene har optaget mig i lang tid, blandt andet affødt af den interessante debat, der har været om robusthed og brugen af begrebet robust.

Som jeg husker det, kom der for alvor brænde på debatbålet, da Ugebrevet A4 for et års tid siden i samarbejde med jobsøgemaskinen Jobindex dokumenterede, at ordet »robust« anvendes i et stigende antal stillingsopslag som et af de karaktertræk, de ansættende virksomheder efterspørger. Pudsigt nok kom det i samme forbindelse frem, at et andet nyt udtryk, der vinder frem i jobopslagene, er »solid«.

Direktøren for Jobindex, Kaare Danielsen, sagde dengang til Ugebrevet A4, at det set fra hans stol giver god mening, at udtrykkene »solid« og »robust »er blevet moderne i stillings­opslag, fordi, som han udtrykte det, at arbejdsgiverne ofte møder folk, som ikke kan klare de konstante forandringer, der sker.

»Som jeg selv siger til nye medarbejdere: »I kan altså godt regne med én lang serie af omstruktureringer, hvor der hele tiden kommer nye arbejdsopgaver og nye kolleger.« Den stabilitet, der var engang, er der ikke mere,« sagde Kaare Danielsen til Ugebrevet A4.

I løbet af efteråret 2016 satte vi i Lederne fokus på robusthedsbegrebet via blandt andet interviews med ledelsesprofessor og filosof Ole Fogh Kirkeby, som slog fast, at nutidens hype om og forståelse af robusthed er helt misforstået.

Ole Fogh Kirkeby mener, at hvis man sætter lighedstegn mellem robusthed og hårdhudethed, leder det tankerne hen på stædighed og dumhed.

»Hvis idealet er at blive ledet af – og at lede – robuste, så er vi altså kommet derhen, hvor blinde anfører blinde. Den robuste er måske råstærk, men mellem mennesker fungerer det ofte som en elefant i en glasbutik,« sagde Ole Fogh Kirkeby bl.a. i en artikel i Ledernes elektroniske tidsskrift »Ledelse i Dag«. Her opfordrede han ledere til at se på, hvordan man kan bruge både sin egen og medarbejderes skrøbelighed til at fremme produktion og innovation gennem omsorg, indlevelse og indsigt.

Også i Berlingskes spalter har Ole Fogh Kirkeby i klar tale sagt fra over for, at robuste personligheder er løsningen på alt. Robuste mennesker er, lød det ligefrem fra professoren i Berlingske, en »katastrofe at have gående på en arbejdsplads.«

Jeg synes som sagt, at debatten er vældig spændende, men jeg må også erkende, at jeg ikke kan levere hurtige, nemme svar på de rejste spørgsmål. På den ene side kan jeg godt forstå de virksomheder, som forsøger at forberede organisationen og nuværende så vel som kommende medarbejdere på, og at de processer, tankegange og produktionsmetoder, vi kender i dag, måske er helt anderledes om bare et år eller tre. Det kræver medarbejdere, som er forandringsvillige, innovative og ja, måske også i én eller anden grad robuste.

Men hvis man på den anden side sætter lighedstegn mellem robusthed – både som leder og medarbejder – og én, der har skyklapper på og siger ja til det hele, uden at sætte så meget som et lille spørgsmålstegn, ja, så kan jeg i høj grad godt tilslutte med de betænkeliges kor.

Som en af mine bekendte sagde for nylig, da hun – apropos hele robusthedsdiskussionen – fortalte om en medarbejder, hun lige havde ansat:

»Han er typen, som man nok umiddelbart vil karakterisere som robust. Han virker som én, der har en brændende lyst til at udføre sit arbejde, ikke er bange for nogen udfordringer og er fagligt 100 procent kompetent. Det eneste, jeg bare kan være lidt i tvivl om, er, om han også kan finde ud af at sige fra …«