Revisorforening: Endnu ingen grund til at klandre KPMG

Revisioranalysen 2009: Sagen er ærgerlig, men der er ikke på nuværende tidspunkt grund til at så tvivl om revisors arbejde med IT Factory.

Læs mere
Fold sammen
Sådan lyder den officielle holdning hos Foreningen af Statsautoriserede Revisorer videreformidlet af direktør Charlotte Jepsen.

“Det er en enkeltstående sag, som ikke kan danne grundlag for at bedømme værdien af revisorernes arbejde. Danske revisorer udfører et stykke kvalitetsarbejde, der er med til at sikre, at man kan fæstne lid til regnskaberne. Revisorerne finder og retter fejl hver dag, og de finder besvigelser. Og det bliver der naturligvis reageret på,” siger hun.

Siden sagen om IT Factory rullede i begyndelsen af december, har FSR fulgt sagen tæt. Ikke mindst for at forhindre, at nye lovkrav og regler dratter ned om ørerne på revisor-branchen, uden at man kender de faktiske forhold.

Har revisorerne gjort deres arbejde godt nok?

“Jeg kender ikke til sagens detaljer, men det vil jeg tro, de har, på baggrund af det kvalitetsarbejde, som revisorer grundlæggende udfører. Ingen kender sagens detaljer fuldt ud, og der går stadig lidt tid, før vi får fuldt kendskab til den, så der er ikke noget konkret grundlag at konkludere på,” siger hun.

Har vi brug for nye regler for at sikre tilliden til revisorerne?

“Sagen har givet anledning til refleksion og eftertanke - støvet er hvirvlet op. Når vi kender flere fakta, kan vi vurdere, om vi kan lære noget af det her, og om reglerne er gode nok. Vi lever af at sælge tryghed og tillid, og derfor skal vi også være parate til at gribe i egen barm. Men jeg hæfter mig ved, at økonomi- og erhvervsministeren ikke finder grundlag for at gribe ind, fordi hun har tillid til regelsættet i dag,” siger Charlotte Jepsen.

Det er jeres holdning, at revisorernes “scope”ikke er at afdække besvigelser. Hvad er det så?

“Danske revisorer reviderer efter samme standard, som man bruger i resten af verden, og der findes faktisk en særlig standard om netop besvigelser. Den siger, at revisors ’scope’ ikke er særskilt rettet mod at afdække besvigelser, men rettet mod, at regnskabet skal være retvisende og aflagt i overensstemmelse med regnskabsloven og selskabets vedtægter. En revision omfatter almindeligvis ikke en undersøgelse af, om dokumenterne er ægte eller underskrifterne forfalskede. En revision efter bogen er ikke nogen garanti for, at der ikke kan være fejl i regnskabet. Og kun hvis man får mistanke om fejl eller fusk, skal man udvide sin revision. Men det betyder ikke, at man ikke kan fæstne lid til regnskaberne; det kan man godt. En blank påtegning er stadig et grønt lys.”

Men skal man så slet ikke lede efter besvigelser?

“Der står, at fatter man mistanke, så skal man udvide sin revision. Det kan være mistanke om et usædvanligt pres på direktionen, interessesammenfald, muligheder for manipulation. Man har en lang tjekliste,” siger Charlotte Jepsen.

Har IT Factory-sagen påvirket tilliden til revisorerne?

“Det tror jeg ikke. Revisorer har et stærkt image. Ifølge Berlingske Nyhedsmagasins egen måling er tre af de store revisionsselskaber på top 50 over virksomheder med det bedste image,” siger Charlotte Jepsen.