Revisorer skriger på arbejdskraft

Manglen på arbejdskraft er nu så udbredt, at registrerede revisorer må sige nej til mange opgaver. Branchen er i fuld gang med at lokke medarbejdere til, men mere end tusinde stole står tomme.

Mange revisorvirksomheder står i lidt af et dilemma: For at udvikle og dygtiggøre deres medarbejdere er det nødvendigt at sende dem på kurser med jævne mellemrum. Alligevel er flere firmaer tilbageholdne med at gøre det, fordi kurser er oplagte steder for medarbejdere at få tilbudt nyt arbejde.

Så massiv er jagten i øjeblikket på arbejdskraft i revisorbranchen. Formanden for Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR) mener, der i øjeblikket er flere hundrede tomme stole rundt omkring hos de registrerede revisorer:

»Vi har ligesom andre brancher haft problemer med at tiltrække tilstrækkeligt med arbejdskraft. Derfor har vi søsat en række projekter, som skal afhjælpe problemet,« siger formanden for FRR, Mogens Olsen

Også de statsautoriserede revisorer skriger efter arbejdskraft:

»Vi kunne åbne døren for mindst 1.000 nye medarbejdere i morgen, hvis vi bare kunne finde dem. Her er alene tale om personer med en uddannelse fra HD og op,« siger fagdirektør Niels Ebbe Andersen fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Rygende travlt
Han peger på den høje aktivitet i samfundet som årsag til den massive travlhed på revisorkontorerne:

»Når både offentlige og private virksomheder har rygende travlt, udliciterer de opgaver til os, som ikke ligger inden for deres spidskompetenceområde. Det giver os ekstra meget at lave,« siger Niels Ebbe Andersen.

Den massive mangel på arbejdskraft har fået blandt andet de registrerede revisorer til at søsætte en lang række initiativer for at tiltrække arbejdskraft.

En af de væsentligste er en voksenelevordning, der skal lokke personer, som ellers er godt i gang med en anden karriere, over i revisorbranchen:

»Vi har haft stor succes med voksenelevordningen. Der er mange eksempler på folk, som gerne vil over i revisorbranchen, men måske har manglet en ordning som denne til at tage springet. Flere af vores medlemsvirksomheder har fået gode medarbejdere på denne konto,« siger formanden for de registrerede revisorer, Mogens Olsen.

Større stabilitet
En af de virksomheder, som har haft gavn af ordningen, er Censor Revision med hovedkontor i Århus. Faktisk er halvdelen af de ti nuværende elever på voksenordningen:

»Vi vil gerne have folk med erfaring fra andre steder. Udover større stabilitet og livserfaring kan de også bidrage til, at vi lærer nye brancher at kende. Det er en stor fordel, når vi skal lave regnskab for virksomheder inden for en branche, at vi har medarbejdere, som kender den indefra,« siger revisorassistent i Censor Revision, Lars Larsen.

Skræddersyede ordninger
Foreningen for Registrerede Revisorer har også fået en seniorordning op at køre. Her er flere pensionistmodne medarbejdere påtaget sig den opgave at tage rundt i revisionsvirksomhederne for at hjælpe til med at oplyse om elevordninger. Samtidig tager de også ud på forskellige uddannelser for at reklamere for revisorbranchen.

Samtidig har FRR også hjulpet medlemsvirksomhederne med at skræddersy seniorordninger, så ældre medarbejdere kan trække sig langsomt tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det mener arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus fra Aalborg Universitet er en god idé.

»Det kan betale sig at få de ældre til at blive lidt længere og lave nogle flere fleksible seniorordninger, for det er bedre at have en medarbejder 20 timer om ugen end slet ikke at have vedkommende. Det kommer til at stille store krav til arbejdsorganiseringen, fordi det vil kræve mange individuelle aftaler, men det vil være tåbeligt ikke at imødekomme de ældres ønsker,« siger Jørgen Stamhus.

Lønglidning
På trods af de mange tiltag må revisorerne stadig kæmpe bravt for at få nok medarbejdere. Flere firmaer er helt holdt op med at annoncere efter arbejdskraft, fordi ingen reagerer på dem. Samtidig kan det være nødvendigt at skrive et højere beløb på lønsedlen end tidligere:

»Vi har også kunnet mærket lønglidningen, hvor medarbejdere får en stor lønstigning i forbindelse med jobskifte. Men for at fastholde medarbejdere er det mere andre ting, som spiller ind. Derfor er virksomhederne blevet mere opmærksomme på at tilbyde gode ansættelsesvilkår, der gør det muligt for en revisor at få en hverdag til at hænge sammen på en fornuftig måde,« siger formanden for de registrerede revisorer, Mogens Olsen.