Rekordstigning i bonus til menige medarbejdere

Tidligere var det mest ledelse og direktion, der fik bonus i forbindelse med deres arbejde. Men nu er også menige medarbejdere kommet med på bonusbølgen, der hele tiden udvikler sig med nye bonustyper.

Tidligere gik det an at sende medarbejderne på juleferie med tre flasker vin under armen og et ønske om en god jul. Sådan er det ikke længere. Flere og flere medarbejdere får en kontant belønning, hvis de har klaret sig godt i løbet af året.

I dag har 82 procent af samtlige virksomheder i Danmark indført en eller anden form for bonusordning – i København er tallet helt oppe på 91 procent, viser en undersøgelse fra Center for Ledelse.

Faktisk er bonusser og belønninger til medarbejdere et gammelt fænomen, der har været brugt i mange år, men som noget nyt breder bonusser sig længere og længere ned i systemet, så langt flere danskere i dag er omfattet:

»Det nye er, at der er langt flere medarbejdere i de enkelte virksomheder, der får bonusser. Tidligere var det i høj grad forbeholdt ledere og direk­tioner, men det har forgrenet sig langt ned i systemet også til menige medarbej­dere,« siger direktør i Center for Ledelse, Poul Blaabjerg.

Der er dog stadig af stor betydning, hvilken titel der står på visitkortet. Der er tre gange så stor sandsynlighed for at modtage bonus som direktionsmedlem end som menig ansat.

Nye former for bonus
Center for Ledelse konkluderer også, at der hele tiden kommer nye former for bonusser til. De bliver i højere og højere grad betragtet som et lokkemiddel i kampen om arbejdskraften:

»Bonusordninger bliver brugt for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Man bør dog være opmærksom på, at alt for meget fokus på bonusordninger kan fremme en adfærd hos medarbejdere, der ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig. De kan få medarbejdere til at gå målrettet efter snævre mål og glemme helhedsbetragtninger. Derfor bør bonusordninger hænge sammen med virksomhedens strategi for at have den rette effekt,« siger Poul Blaabjerg.

Flere får julebonus
Fagforeningen Djøf oplever, at deres medlemmer i stigende grad får bonus udbetalt blandt andet i forbindelse med julen.

For fem år siden fik 27 procent af privatansatte Djøf-medlemmer en bonus, mens det i dag er 39 procent. En stigning på 12 procentpoint. Medlemmerne får i gennemsnit 90.000 kroner udbetalt. Fagforeningen oplyser, at det især er medlemmer i finanssektoren, der nyder godt af bonusser.

Netop finanssektoren har længe været kendt for at udbetale store bonusser til medarbejdere. 86 procent af de ansatte modtager en årlig bonus. Selv om branchen kun udgør to procent af samtlige 300.000 virksomheder i Danmark, udbetaler den 11 procent af den samlede bonusmasse.

Også IT-branchen er i den grad hoppet med på bonusbølgen. IT-virksomheder udgør tre procent af det private erhvervsliv i Danmark – men sidder på 18 procent af den samlede bonusmasse.

Dansk Industri oplyser, at det især er hos funktionærerne, der har været en stor stigning i bonusudbetalingen:

»Det har været brugt i lang tid blandt ledere og timelønnede hos vores medlemmer. Men blandt de almindelige funktionærer har vi set en betydelig stigning i antallet af bonusser,« siger chefkonsulent i Dansk Industri, Sten Nicolaisen.

Derimod er bonusordningerne relativt sjældne blandt handel-, transport- og hotelvirksomhederne, selv om de står for næsten 15 procent af de kontante bonusordninger.

Det skyldes, at branchen fylder så meget i det samlede virksomhedslandskab og udgør mere end 25 procent af alle virksomheder i Danmark.

Udover kontante bonusordninger viser undersøgelsen, at 24 procent af de danske virksomheder har en aktielønsordning. Det er klart mest udbredt i Hovedstaden, hvor 35 procent af virksomhederne anvender en form for aktielønsordning, mens andelen i resten af Danmark er 12 procent.