Provision i ferien?

Nyt om arbejdsret. EU-Domstolen har i Lock-afgørelsen (C-539/02, Lock v British Gas) fastslået, at en provisionslønnet arbejdstager havde ret til grundløn og provision i de perioder, hvor vedkommende holdt ferie.

Mette Klingsten, advokat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Reimar Juul
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Lock var ansat somsalgskonsulent hos British Gas. Hans løn bestod af to hovedelementer:Grundløn og provision. Den månedligt udbetalte provision blev beregnet på grundlag af hans realiserede salg i den forudgående optjeningsperiode og varierede derfor fra måned til måned.

Lock holdt ferie og fik i denne periode udbetalt grundlønnen samt den provision, der var optjent i de forudgående uger.

Under sin ferie udførte Lock ikke noget arbejde og indgik dermed ikke nye salgsaftaler. Resultatet var, at han i perioden efter ferien fik udbetalt en væsentlig lavere løn end sædvanligt.

Under en efterfølgende retssag mellem Lock og hans arbejdsgiver opstod spørgsmålet, om en arbejdstager i forbindelse med den årlige betalte ferie foruden sin grundløn er berettiget til provision svarende til den provision, som den pågældende ville eller kunne have optjent, hvis han ikke havde holdt ferie.

Domstolen bemærkede indledningsvis, at retten til ferie indeholder retten til betaling under afvikling af ferie. Det er et generelt ufravigeligt EU-retligt princip, der også kommer til udtryk i arbejdstids-direktivet, hvorefter medlemsstaterne skal sikre, at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed.

Lock havde derfor ret til at modtage sin normale løn (inklusive provision) under ferien, da han i modsat fald kunne blive afskrækket fra faktisk at holde ferie.

Domstolen konkluderede, at EU-retten er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter arbejdstagere, hvis løn er sammensat af grundløn og provision, kun har ret til grundlønnen i forbindelse med ferieafholdelse.Medlemsstaterne skal selv tage stilling til, hvordan provisionen skal beregnes indenfor de rammer, som Domstolen har fastsat.

Ferieloven indeholder en generel bestemmelse om, at en arbejdstager forud for kalenderårets begyndelse kan kræve feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn. Denne bestemmelse kan anvendes af provisionslønnede således, at feriegodtgørelsen beregnes på grundlag af arbejdstagerens indtjening i kalenderåret, inklusive den optjente provision. Danske provisionslønnede arbejdstagere har således ret til deres normale løn, når de holder ferie.

Sagen kan muligvis få betydning i forhold til feriepengeberegning af andre variable løndele end provision.Spørgsmål om korrekt beregning af feriepenge kan eksempelvis tænkes at opstå i forbindelse med bonusordninger, hvor der er en direkte sammenhæng mellem den udbetalte bonus og medarbejderens udførelse af sine arbejdsopgaver.

I forhold til visse bonusordninger kan de betyde, at bonusordningen bør ændres således, at indtjeningsdyk som følge af afvikling af ferie ikke får tilsvarende konsekvenser som i den aktuelle sag. Arbejdsgivere bør derfor være opmærksomme på, hvordan deres bonusordninger er udformet.