Private venner skal ikke have særbehandling

Chefen må tage hånd om problemer på arbejdspladsen; også selv om problemerne skyldes en af chefens private venner.

Foto: Colourbox
Se din medarbejder i øjnene og snak om problemerne. Også selv om du på privatfronten er ven med medarbejderen.

Så klar er udmeldingen fra et flertal af de 1.406 læsere, der har deltaget i afstemningen på Business.dk i Ugens Dilemma.

Temaet, leveret af Ledernes Hovedorganisation, handlede denne gang om ledelse og personlige relationer. Ikke bare kan der opstå sød musik på en arbejdsplads. Der kan også forekomme venskaber på tværs af hierakierne, f.eks. når en kollega forfremmes. Hvad gør lederen så, hvis der opstår problemer med den medarbejder, der uden for arbejdspladsen er et personligt bekendtskab.

I Ugens Dilemma handlede det om sygefravær. Vennen og medarbejderen til chefen er ofte syg, og det er et stort irritationsmoment for kollegerne. Men hvordan griber lederen den problematik an?

57 procent af de læsere, der har deltaget i afstemningen, vælger den direkte løsning, hvor chefen kalder medarbejderen til en samtale og konfronterer ham med problemet. Som en læser skriver:

»Lederen skal tage en snak med Rasmus, og sammen skal de sætte en realistisk plan op, som resultere i at Rasmus’ sygefravær reduceres til et realistisk og acceptabelt niveau. Den opgave, må den unge leder ikke være berøringsangst overfor. Den risiko, arbejdspladsen kan stå overfor, er at lederen favoriserer de medarbejdere, som han eller hun er venner med. Prisen for den forskelsbehandling kan være, at det ikke nødvendigvis er de dygtigste medarbejdere, der trækker opgaveløsningen og sætter den faglige standard.«

Konfliktfyldt
Også ledelsesrådgiver Trine Dilèng, Ledernes Hovedorganisation, hælder til, at lederen skal mande sig op og tage den direkte samtale:

»Overgangen fra kollega til leder åbner døre for nye muligheder, men også for mange faldgruber og konflikter. Derfor er det vigtigt, at man som ny leder gør sig klart, hvad den nye rolle indebærer, hvordan man vil agere, og hvordan man får skabt sig et ledelsesrum,« påpeger hun.

»Den nye teamchef har to store udfordringer. For det første at gå fra rollen som kollega til leder. For det andet, at han har tætte og private relationer til fem af de medarbejdere, han nu er chef for. Der er gode og dybe venskaber på spil, og det kan bliver konfliktfyldt, hvis han blander de venskabelige relationer ind i de ledelsesmæssige beslutninger. Det gælder hans troværdighed som leder, og her må han ikke udøve positiv særbehandling eller lade personlige sympatier påvirke fakta. De ledelsesmæssige beslutninger skal baseres på saglighed – ikke venskabelighed. Jeg vil anbefale den nye teamchef løsning 3 og tage en individuel sygefraværssamtale med Rasmus. Når det er sagt, vil jeg samtidig råde den nye teamchef til at træde i karakter som leder, lytte til de signaler, der kommer fra de andre medarbejdere i teamet og vise handlekraft. Det gælder for alt i verden om at sikre professionalisme og undgå en ‘pot og pande«-adfærd, som kun vil indbyde til konflikter, mistillid og brok,« siger Trine Dilèng.