»Pludselig blev der trukket på psykologen«

Værdien af at skabe en god arbejdsplads er gået op for flere arbejdspladser. Det er oplevelsen hos Great Place to Work, som står bag kåringen af Danmarks bedste arbejdspladser. Toms er blandt de virksomheder, der arbejder målrettet med trivsel.

Pia Fabricius, HR Vice president, Toms Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Tilbuddet om anonym og gratis psykologhjælp havde aldrig været særlig brugt af medarbejderne hos Toms. Men billedet ændrede sig.

»Pludselig fik vi tilbagemeldinger om, at der blev trukket på ordningen. Vi ved selvfølgelig ikke af hvem, men der var flere, der brugte psykologhjælp, end vi var vant til,« fortæller HR vice president Pia Fabricius fra Toms.

Den øgede efterspørgsel på psykologhjælp i virksomheden – som har været igennem fyringsrunder med afskedigelse af flere hundrede medarbejdere – var medvirkende til, at der blev sat gang i arbejdet med en trivselspolitik. Den skal sammen med den allerede eksisterende kost- og motionspolitik udgøre Toms sundhedspolitik, men bliver først formuleret, når emnet er gennemdrøftet i virksomheden.

»En trivselspolitik kan nemt blive en masse ordflommeri uden værdi, så vi har besluttet at lægge ud med et reelt stykke arbejde, hvor vi inddrager medarbejderne. De inviteres til at være med til at formulere, hvad vores trivselspolitik skal indeholde,« siger hun.

60 ledere er netop gået i gang med et kursusforløb om stress og trivsel, og derefter vil alle medarbejdere få tilbudt det samme – det overvejes endnu, om forløbet skal være obligatorisk eller frivilligt.

Trivsel betaler sig

Mange andre virksomheder har efterhånden udviklet en forståelse for, at det er umagen værd at skabe en god arbejdsplads. Det er i hvert fald oplevelsen hos Great Place to Work, der står bag de årlige kåringer Danmarks Bedste Arbejdsplads, en konkurrence, man betaler for at deltage, og hvor virksomhederne analyseres og bedømmes på en stribe parametre.

»Den mest interessante tendens i år er, at HR for alvor er rykket ind på direktionsgangen. Det er kommet højt på dagsordenen at skabe en god arbejdsplads. Vi ser stadig oftere, at det er skrevet ind i virksomhedernes strategi, og der sættes konkrete mål for trivslen. Vores teori er, at arbejdspladserne har erkendt, at der kan hentes mere ud af medarbejdere, når de trives – de bliver mere produktive og innovative. Det er der hårdt behov for nu, oven på krisen,« siger vicedirektør Liselotte Jensen, Great Place to Work.

Direktør samme sted, Ditte Vigsø, mener, at udsigten til, at krisen kan have en ende, har fået flere virksomheder til at fokusere på at skabe en god arbejdsplads:

»Mange gange under krisen er det blevet sagt, at de virksomheder, der tænker langsigtet og vil holde på dygtige medarbejdere efter krisen, skal sørge for at skabe en arbejdsplads, hvor de har lyst til at blive, når der opstår andre muligheder. Nu er der dønninger, som tyder på, at vi måske er ved at være ude af krisen, og det er nok en del af baggrunden for, at flere virksomheder begynder at tage det alvorligt.«

Gratis glæder

Udover at medarbejderne er motiverede til at arbejde mere og bliver længere på arbejdspladsen, hvis de trives, sparer virksomheder også penge i kraft af færre sygedage blandt tilfredse ansatte. Ifølge Ditte Vigsø er det ikke forbundet med de store udgifter at nå hen, hvor man kan begynde at høste fordelene.

»At blive en god arbejdsplads kræver en indsats, men det behøver ikke at koste noget særligt. Det er gratis at sige godmorgen til hinanden, tale med og involvere medarbejdere og vise den enkelte, at man sætter pris på dem og den indsats, de gør.«

Liselotte Jensen fortæller, at de offentlige arbejdspladser tidligere var tøvende over for at deltage i konkurrencen, fordi de ikke mente, at de kunne matche de personalegoder, som private virksomheder kan tilbyde. I år er vinderen af en af kategorierne offentlig, nemlig Bofællesskaberne Edelsvej.

»Det handler i bund og grund om god ledelse. Dyre personalegoder er ikke det, der gør forskellen.«