Peter Ankerstjerne, Group Marketing Director, ISS

Marketing må ikke måles alene på salget.

[Intet afsnitsformat]BME FAKTA TEKST 1Peter Ankerstjerne,Group Marketing Director, ISS Fold sammen
Læs mere

1.

»Der er kommet meget mere data og mange flere kanaler. Samtidig er der kommet flere stakeholders, som vi skal forholde os til både internt i virksomheden og eksternt. Internt er det blandt andet HR-, Drift- og Strategi- afdelingerne. Og eksternt er det især kundernes brug af de sociale medier.«

2.

»De ting, jeg bliver målt på, er især inden for branding, marketing, kunde- og medarbejderanalyser samt salgs- og forretningsudvikling. Derudover bliver jeg også målt på mine lederkompetencer samt evnen til at understøtte, kommunikere og implementere virksomhedens strategi.«

3.

»Jeg var med til at udvikle vores »Integrated Facility Service« – koncept fra idé- stadiet i slutningen af 90erne, til vi fik vores første reelle kontrakter omkring 2003. I dag udgør denne forretning en tredjedel af koncernens omsætning. Men det er vigtigt, at marketing ikke alene måles på salget. Det er lige så vigtigt med bundlinjen, likviditeten, kundetilfredsheden, medarbejdertilfredsheden samt rekruttering og udvikling af medarbejdere.«

4.

»Det har vi på tre områder. Vores analyser, hvor vi går ud systematisk og måler tilfredshed. Både hos kunder og medarbejdere. Det interessante er, at vi binder de to ting sammen. Vi kan se, hvor tilfredse kunderne er, men også, hvor tilfredse de medarbejdere, som arbejder med de pågældende kunder er. Det andet er vores CRM-platform. Det sidste er vores strategiproces. Her går vi ind og arbejder med, hvordan vores fordeling af kunderne er baseret på størrelse og industri, samt hvordan den skal være optimalt.«