Pedantisk målstyring kan ramme som en boomerang

Hvis målstyring og præstationsledelse skal være en succes, må modellen tilpasses medarbejderne – ikke omvendt. Se svaret på denne uges dilemma.

- Målsætninger er vigtige. Men hvis performancekulturen bliver styrende og tilsidesætter almindelig sund fornuft, kan det splitte en organisations kultur ad.

Se dilemmaet her:

Ordene kommer fra Michael Uhrenholt, der er ledelsesrådgiver hos Lederne. Han advarer mod at lade præstationsledelse og målstyring blive et system for systemets skyld på bekostning af medarbejdernes trivsel og engagement.

I sidste uges ledelsesdilemma, der har været til afstemning på business.dk, oplever en PR-chef, at den nyligt indførte præstationsledelse har fået negative konsekvenser for samarbejdet og kulturen i den danske afdeling af et internationalt kosmetikfirma.

- Det er fornuftigt at sætte en retning og anvise konkrete mål. Det giver mening i arbejdet for medarbejderne, når man kan se, at man indfrier forventningerne, siger Michael Uhrenholt, der ikke ser noget forkert i at have nogle mål at styre efter.

- Problemet opstår, hvis en nidkær performancekultur afløser en i forvejen sund kultur, hvor alle i organisationen samarbejder. Tager man ejerskabet fra medarbejderne, risikerer man at forværre i stedet for at forbedre, siger ledelsesrådgiveren.

Michael Uhrenholt anbefaler PR-chefen i dilemmaet at få sat præstationsledelse på dagsordenen på et møde med ledergruppen og medarbejderrepræsentanter. Altså løsning nr. to.

- Man bliver nødt til at se på virksomhedens råstof, når man ændrer kulturen. Hvad er det for nogle kapaciteter, vi har i form af medarbejdere, kompetencer og tilgang? I stedet for at trække en model ned over hovedet på medarbejderne, bør man tilpasse et nyt ledelsessystem til de forhold og den kultur, der findes i forvejen, siger Michael Uhrenholt.

Michael Uhrenholt anbefaler, at man gør sig klart, hvordan man vil bruge performancemål til at fremme samarbejdet og give mening for den enkelte medarbejder:

- Ellers kan det slå tilbage som en boomerang.