Pas på med at fælde dom for hurtigt

Når direktionen træffer en beslutning, er den ofte forankret i viden, som ledere og medarbejdere ikke nødvendigvis har.

Det er en del af lederjobbet, at man nogle gange skal forsvare beslutninger truffet højere oppefra - også hvis man ikke forstår dem, siger ledelsesrådgiver Flemming Andersen. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Afdelingschefen Helle var i sidste uges dilemma på business.dk stærkt utilfreds. Direktionen har truffet beslutning om at centralisere HR-funktionen og IT-funktionen i hovedkontoret. Helle mener, at det kommer til at besværliggøre arbejdet på de fire andre kontorer, når de i fremtiden ikke længere har deres egen HR- og IT-afdeling at gå til.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen forstår, at man som leder kan være frustreret over beslutninger, der træffes højere oppe i organisationen.

»Men man skal altid huske på, at man som leder har pligt til at bakke direktionens beslutninger op. Beslutninger, der ikke umiddelbart lader til at give mening, kan sagtens være rigtige. Helle skal derfor søge viden om, hvad der ligger til grund for beslutningen. Ikke i et forsøg på at omstøde beslutningen, men for at forstå, hvilke overvejelser der ligger bag. På den måde bliver hun også klædt bedre på til at viderebringe information nedad i organisationen,« siger Flemming Andersen.

Han fraråder, at hun forsøger at samle opbakning i ledergruppen til at protestere mod direktionens beslutning.

»At begynde at stable modstand på benene kan opfattes som dybt illoyalt. Hun skal acceptere, at det er en beslutning, som hun ikke har indflydelse på. Hun må spørge sig selv, om hun kan lære at leve med beslutningen, og hvis ikke, må hun søge job et andet sted. Det er et vilkår, der følger med lederjobbet, at man ind i mellem skal forsvare og forklare beslutninger, som man umiddelbart er uenig i. Derfor er det også vigtigt ikke at fælde dom over beslutninger men i stedet prøve at blive klogere på dem,« fastslår Flemming Andersen.

Han vælger løsning nummer 1.