Op på ølkassen unge damer!

Det kræver hårdt arbejde og kan opleves som op ad bakke, hvis man gerne vil være med ved bestyrelsesbordet. Men det er sliddet værd og både så udfordrende og spændende, at Majken Schultz, professor på Copenhagen Business School og medlem af Danske Banks bestyrelse, gerne vil have ”meget mere af det.”

Majken Schultz. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup
Som ung forsker drømte hun ikke om, at hun en dag skulle sidde med ved bordet i toppen af en af Danmarks mest hæderkronede og magtfulde virksomheder – Danske Bank. Hun drømte såmænd heller ikke om det som nyudnævnt professor. Men sådan gik det. Pludselig en dag for otte-ni år siden fik hun en uventet opringning fra sin gamle censor, som tydeligt kunne huske hende fra universitetet.

Og sådan begyndte Majken Schultz sin karriere som bestyrelsesmedlem. En karriere, hun er blevet mere og mere optaget af, men som indtil videre stadig passes ind ved siden af hendes fuldtidsjob som professor på Copenhagen Business School.

”Jeg går ikke ind for, at man skal have kvinder med. Men i og med, at der er rigtig mange kompetente kvinder i Danmark og kun en meget ringe andel af dem i bestyrelserne, lider virksomhederne og samfundet alt andet lige et tab af kompetencer ved ikke at bruge dem. Derfor har vi ikke de bestyrelser, vi fortjener,” siger Majken Schultz.

Har kvinder nogen særlige kompetencer?

”I dag er mange meget dygtige kvinder orienteret mod områder som human resource, social an-svarlighed og kommunikation. Og disse emner, oplever jeg, fylder stadig mere på dagsordenerne i virksomhederne. Så hvis man er ude efter en mangfoldig sammensætning af bestyrelserne – hvad mange heldigvis i stigende grad er – så er det alene af denne grund en god idé at søge mere blandt kvinderne, når bestyrelsen skal have nye medlemmer. Det betyder ikke, at der ikke stadig skal være kompetencer som økonomistyring, finans og investor til stede, men der behøver ikke sidde ti rundt om bordet, der kan det samme.”

Så mændenes argument om, at der ikke er nok kvalificerede kvinder. Det holder ikke?

”Nej, de tænker ikke altid bredt nok, når de siger det. For man kan få kompeten-cer og erfaringer på masser af måder. Det afgørende er, at man er dygtig, at man tør yde en indsats, og gør det. Man behøver ikke være topleder i en virksomhed for at kunne bidrage i en bestyrelse. Det er en dårlig undskyldning fra mændenes side. Der sidder masser af dygtige kvinder også som divisionschefer eller med en anden type af ledelseserfa-ring – og i forsknings- og undervisningssektoren, som min egen. Men det er klart, at man som kvinde skal være dygtig og gøre sig synlig – og gøre opmærksom på, at man gerne vil med ved bordet.”

Hvordan gør man det?

”Jamen, det er hårdt arbejde. Jeg startede selv med at skrive læserbreve, kronikker, holde foredrag og engagere mig i forskellige faglige miljøer. Også uden at der skete noget lige med det samme. Sådan er det. Og det siger jeg også til de unge her på CBS. De skal ud på ølkassen og føre sig frem, der er ingen lette genveje – med mindre du kommer i X-factor. Vedholdenhed og hårdt arbejde er helt afgørende.”

Oplever du at kunne gøre en forskel i dit bestyrelsesarbejde?

”Jeg prøver efter bedste evne. Jeg oplever i hvert fald, at jeg bliver lyttet til og taget alvorligt alle vegne.”

Har du en anden tilgang til bestyrelses-arbejdet end mændene?

”Ja og nej. Jeg tror, at jeg i min stil er ligeså kontant og klar som mænd, nogle gange mere. Men jeg synes ikke, at jeg tilfører noget kvindeligt. Det er jeg mig i hvert fald ikke bevidst.”

Hvad er dine ambitioner?

”Jeg synes, det er rigtig spændende, interessant og udfordrende at sidde i en bestyrelse. Og på langt sigt vil jeg meget gerne mere af dette. Jeg synes også, det kunne være interessant at blive næstfor-mand et sted. At være formand er for stort et arbejde, så længe jeg har fuldtidsjob. Men på sigt også gerne det, hvis jeg i en periode kan trappe jobbet her ned, og hvis jeg synes, jeg har de rigtige kompetencer.”

Hvordan kvalificerer du dig til bestyrelsesarbejdet?

”Jeg har taget et kursus på IMD i Schweiz i bestyrelsesarbejde. Og det kunne jeg godt tænke mig at følge op. Jeg har bare ikke haft tid endnu. Men helt grundlæggende kvalificerer man sig bedst ved at blive bedre til det, man gør.”

Skal kvinderne være bedre end mændene for at komme frem?

”Nej. Og kvinderne skal også droppe deres perfektheds-syndrom. Det er en stor hindring for mange. I stedet skal vi lære at outsource, uddelegere og mobilisere alle vores ressourcer i familien, i det faglige netværk og andre steder. Noget andet er, at det er nødvendigt for kvinderne at lære, at man ikke behøver være 100 procent sikker på alting, før man blander sig. For så får man ikke sagt noget. Og der er heller ikke noget, der hedder dumme spørgsmål. Det tænker jeg ofte selv på. Det er utrolig vigtigt, at man ikke lader sig forblænde af de store tal eller lader sig forføre af magten. Selvfølgelig er det store tal, det handler om nogle gange. Men når man trækker nogle nuller fra, er det stadig et køkkenregnskab på et eller andet plan.”