Omstilling og lønsomhed

Jeanette Kiirdal Madsen, 46 år, er tiltrådt som direktør for Nykredit Markets.

Hun har hidtil haft ansvaret for udviklingen af finansielle produkter og investeringsprodukter i Nykredit. Hun er bankuddannet fra Privat- banken og begyndte i 2014 en Executive MBA på Copenhagen Business School.

Hvilke forventninger har du til dit nye job?
Mit mål er at sikre en succesfuld omstilling af Nykredit Markets, så vi fremadrettet er tilpasset de nye markedsvilkår. Derfor ser jeg frem til, i samarbejde med de dygtige medarbejdere i Nykredit Markets, at øge lønsomheden.

Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med dit skifte? Hvilket bliver anderledes?
Nykredit Markets er en vigtig forretningsenhed for Nykredit, og det er afgørende, at vi bidrager positivt til koncernens resultat. Det er et stort ansvar, som jeg påtager mig med en vis ydmyghed. At få et så stort bundlinjeansvar er nyt for mig.

Hvad har været den røde tråd i din karriere?
Jeg har været en del af den finansielle sektor hele min karriere. Finansielle produkter har fyldt rigtig meget, og jeg har været tæt knyttet til de finansielle markeder.

Hvad er din uddannelse, og hvordan ser du sammenhængen mellem din uddannelses- baggrund og dit nye job?
Jeg er bankuddannet fra Privatbanken og har altid på den ene eller anden måde beskæftiget mig med rådgivning, handel og udvikling af finansielle produkter. Jeg har været ansat i Markets området i både Nordea og Nykredit.

Hvad ser du selv som de største udfordringer i din nye stilling?
Nu skal jeg først lære forretningen at kende, men omverdenen ændrer sig hurtigere og hurtigere, og det stiller store krav til vores omstillingsevne og agilitet. Den kraftigt øgede regulering, som hele den finansielle sektor er udsat for, presser lønsomheden for alle aktører.