Økonomer venter at ledigheden stiger de kommende måneder

Bruttoledigheden i Danmark faldt i september med 1300 fuldtidspersoner fra 112.500 til 111.200, fremgår det af tal fra Danmarks Statistik. Bruttoledighedsprocenten er dog uændret på 4,2 pct. af arbejdsstyrken.

Men trods faldet ser økonomerne dog en risiko for, at ledigheden kan vokse over de kommende måneder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Michael Bothager

Men trods faldet ser økonomerne dog en risiko for, at ledigheden kan vokse over de kommende måneder. Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, påpeger, at en række nøgletal for dansk økonomi på det seneste har udviklet sig svagt.

- Man kan dog være bekymret for, om jobfremgangen kan blive ved, når efterspørgslen i økonomien er så svag, som den er. Faktisk er der tegn på, at jobfremgangen er på vej til at bremse op, og hvis det sker, bliver det vanskeligere at få dansk økonomi ud af det krybespor, hvor vi i øjeblikket befinder os, påpeger han i en kommentar.

FLERE UDEN JOB

I Nordea ser chefanalytiker Jan Størup Nielsen risiko for, at ledigheden over de kommende måneder vil stige.

- De seneste tal for virksomhedernes egne beskæftigelsesforventninger er generelt trukket lavere, og inden for det beskæftigelsestunge serviceerhverv er forventningerne til beskæftigelsesudviklingen over de kommende tre måneder aktuelt på det laveste niveau siden starten af 2014. Det kan indikere, at den kraftige stigning i beskæftigelsen, der har kendetegnet det danske arbejdsmarked de seneste år, er stoppet op, og at vi derfor kan se frem til en periode med stigende arbejdsløshed, lyder der fra Nordea-analytikeren.

Jan Størup Nielsen venter dog, at flere arbejdsløse blot er et midlertidigt problem:

- I den globale økonomi peger de seneste nøgletal i retning af en øget økonomisk aktivitet, hvilket med stor sandsynlighed også vil skabe en øget efterspørgsel efter danske varer. Også i den indenlandske efterspørgsel forventer vi en øget aktivitet, og der er derfor gode muligheder for, at arbejdsløsheden igen vil begynde at falde, når vi kommer på den anden side af årsskiftet, skriver han i en kommentar.

Ifølge Danmarks Statistik har bruttoledigheden udvist en jævnt nedadgående tendens siden juli 2012 - dog med enkelte opbremsninger undervejs - eksempelvis fra juni til august.

Ifølge Bloomberg News var der ventet en ledighedsprocent på 4,3 pct. i september.