Nye regler om klausuler på vej

Foto: Steen Evald©.
Læs mere
Fold sammen

Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler i ansættelseskontrakter bliver en realitet, hvis et nyt lovforslag, som beskæftigelsesministeren har sendt i høring, bliver vedtaget i sin nuværende form. Regeringen fremlagde i sommeren 2014 vækstpakken »Danmark helt ud af krisen«, som indeholdt en række nye initiativer, der havde til formål at skabe vækst i Danmark. Et af disse initiativer vedrørte en markant ændring af reglerne om konkurrence- og kundeklausuler samt jobklausuler.

Beskæftigelsesministeren har nu sendt forslag til en ny lov om ansættelsesklausuler i høring. De nye regler kan få indgribende konsekvenser for de danske arbejdsgivere, idet det bliver både dyrere og langt mere besværligt at indgå konkurrencebegrænsende klausuler i ansættelseskontrakter. Formålet med reglerne er at sikre lønmodtagere mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

Der er lagt op til, at arbejdsgivere fremover kun skal kunne binde en lønmodtager med en klausul i op til 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet. I tilfælde af at lønmodtageren bliver omfattet af både en konkurrence- og en kundeklausul, kan klausulen kun gøres gældende i op til seks måneder. Reglerne for betaling af kompensation bliver også anderledes. Fremover skal arbejdsgiveren betale en lavere kompensation, hvis klausulen har en varighed på op til seks måneder, hvorimod der skal betales en højere kompensation, hvis klausulen er gældende mellem seks og 12 måneder.

Såfremt lønmodtageren får andet arbejde, skal der betales kompensation for de første to måneder efter fratrædelsestidspunktet. Derudover har lønmodtageren som noget nyt ret til en løbende månedlig kompensation, mens klausulen er gældende.

I tilfælde af at en arbejdsgiver opsiger lønmodtageren på grund af omstruktureringer, bevarer lønmodtageren retten til to måneders engangskompensation. Det er en ændring i forhold til tidligere, hvor kompensationen helt bortfaldt ved opsigelse af lønmodtageren i virksomhedens forhold. Med den nye lov forbydes brugen af jobklausuler, hvilket er aftaler, som arbejdsgiveren indgår med lønmodtageren eller en samarbejdspartner om ikke at tage ansættelse i en bestemt virksomhed. Det bliver dog fortsat muligt at aftale jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og ved anvendelse af vikarer.

De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2015. Ændringerne får kun virkning for klausuler indgået efter denne dato, dog med undtagelse af jobklausuler. Jobklausuler indgået før den 1. juli 2015 vil kun være gyldige i en periode frem til 1. juli 2018.