Ny dom om opsigelse efter 120 dages-reglen

Efter funktionærlovens § 5 kan en privat arbejdsgiver opsige en medarbejder med kun én måneds varsel, hvis medarbejderen har haft mindst 120 sygedage inden for en periode på 12 måneder, når medarbejderens ansættelseskontrakt indeholder en bestemmelse herom.

Foto: Steen Evald©
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det er en forudsætning for at anvende 120 dages-reglen, at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage, og mens medarbejderen endnu er syg.

Retspraksis viser, at en opsigelse alene anses for sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage, hvis opsigelsen sker i perioden mellem medarbejderens 120. og 129. sygedag.

Venter arbejdsgiveren med at opsige medarbejderen, til medarbejderen f.eks. har haft 130 sygedage eller flere, anses opsigelsen ikke for at være sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af medarbejderens 120. sygedag. Arbejdsgivere må i disse tilfælde opsige medarbejderen med medarbejderens sædvanlige opsigelsesvarsel.

Vestre Landsret har netop afsagt en ny dom vedrørende optællingen af en medarbejders sygedage i forbindelse med opsigelse af en medarbejder i medfør af 120 dages-reglen.

Spørgsmålet i sagen var, om medarbejderens sygemelding en lørdag betød, at både denne lørdag og den følgende søndag skulle indgå i optællingen af de 120 dage, selv om medarbejderen ikke var sygemeldt den forudgående fredag og normalt hverken arbejdede lørdag eller søndag. Medarbejderen havde imidlertid modtaget løn for både den pågældende lørdag og søndag.

Medarbejderen ville have haft mere end 129 sygedage på tidspunktet for opsigelsen, hvis lørdagen og søndagen skulle indgå i optællingen af medarbejderens sygedage.

Opsigelsen kunne derfor ikke ske efter 120 dages- reglen, da opsigelsen i dette tilfælde ikke var sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af medarbejderens 120. sygedag.

Vestre Landsret lagde i afgørelsen vægt på, at lørdage og søndage efter fast retspraksis blev medregnet i optællingen af de 120 sygedage. Efter en samlet vurdering fandt Vestre Landsret, at både lørdagen og søndagen skulle indgå i optællingen af medarbejderens sygedage, uanset at medarbejderen havde udført arbejde den forudgående fredag.

Opsigelsen var dermed ikke sket i overensstemmelse med 120 dages-reglen, og den opsagte medarbejder havde krav på løn frem til den dato, som medarbejderen med sædvanlig varsel kunne have været opsagt til.

Dommen viser, at der er en vis usikkerhed forbundet med anvendelsen af 120 dages-reglen, og at arbejdsgivere skal være varsomme med optællingen af medarbejderes sygedage ved anvendelsen af 120 dages-reglen.

Det vides endnu ikke, om dommen bliver anket til Højesteret, idet domstolene ikke tidligere har foretaget optælling på denne måde.