Nu kan du beregne samfundsansvar: ISS sparer samfundet for 30 millioner kroner

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Videns- og Netværkshuset Cabi har netop udviklet en beregner, så danske virksomheder kan få sat kroner og ører for, hvor meget de sparer samfundet for, når de ansætter mennesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. For ISS Danmark er tallet 30 mio. kr.

Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Hvad bidrager ISS med i kroner og ører til det danske samfund og statskasse, når virksomheden ansætter en medarbejder, der har været misbruger, er flygtning eller en anden medarbejder som har været sygdomsramt – begge mennesker på kanten af arbejdsmarkedet - og som har brug for en arm om skulderen eller et puf på deres vej tilbage til arbejdsmarkedet?

Netop det kan ISS og alle andre virksomheder herhjemme nu få sat kroner og ører på med online-værktøjet ”Den Sociale Beregner”, hvor enhver virksomhed hurtigt og enkelt kan beregne, hvad den sparer samfundet for i offentlige ydelser samt, hvad virksomheden bidrager med i øgede skatteindtægter.

Det nye værktøj – Den Sociale Beregner – er udviklet af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Videns- og Netværkshuset Cabi. Beregneren skal på objektivt grundlag sætte fokus på den værdi, det har for både samfund og virksomhed, at der er virksomheder som ISS, der tager ansvar for og hånd om mennesker på kanten af arbejdsmarkedet

Den nye beregner er netop blevet frigivet, så fra i dag vil man som virksomheder gå ind hjemmesiden www.densocialeberegner.dk og helt konkret kan få sat kroner og ører på, hvad man bridrager med.

Beregneren er med til, på et objektivt grundlag, at sætte fokus på den værdi, det har for både samfundet og virksomheden, at virksomheden tager et ansvar og ansætter mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

ISS Danmark er en af de virksomheder, som allerede har haft mulighed for at teste beregneren. Efter en tur i den sociale beregner viste tallene, at ISS Danmark på et år har sparet det danske samfund for knap 11 mio. kr. i offentlige ydelser og været med til at generere godt 6 mio. kr. i øgede skatteindtægter: dvs. en samlet samfundsmæssig gevinst på godt 17 mio. kr. årligt.

Regnes de personer, som efter forløb i ISS er blevet ansat i andre virksomheder, med, er den samlede samfundsmæssige gevinst på mere end 30 mio. kr. Her er der tale om den direkte besparelse, og den reelle samfundsmæssige gevinst er ofte større, når der medregnes øvrige positive effekter ved beskæftigelse - værdien af det udførte arbejde, besparede omkostninger til aktivering m.m.

ISS’s direktør for ISS Danmark Flemming Bendt siger:

»Vi har i ISS gennem mere end 20 år samarbejdet med det offentlige om at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse. Vi har aldrig været i tvivl om, at det kunne betale sig – både for den enkelte, for os som virksomhed og for samfundet som helhed. Men vi er glade for, at vi, med den sociale beregner, nu for alvor kan dokumentere, hvad vores indsats er værd i kroner og ører.«

Hos Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) siger sekretariatsleder Christina Schultz, sekretariatsleder:

»Ved at give de mennesker, der har brug for det, en ekstra hånd får virksomheden ikke alene den fornødne arbejdskraft, men bidrager også til samfundet. Både i form af de offentlige ydelser, som spares, når denne gruppe kommer i job samt i form af de øgede skatteindtægter, som de kommer til at bidrage med. Det regnestykke kan virksomheder f.eks. bruge i deres CSR rapportering, som et supplement til de gode menneskelige historier.«