Nogle gange er det bare bedst at blande sig udenom

Jeg vil hellere end gerne giver et godt råd, hvis en medarbejder spørger mig til råds om private udfordringer. Men jeg har grundlæggende ikke brug for at blive inddraget, hvis f.eks. ægteskabet knirker, eller børnene har problemer i skolen.

Vibeke Skytte, direktør i interesseorganisationen Lederne. PR-foto Fold sammen
Læs mere

Ansvar er et nøgleord for alle ledere, jeg kender. Siger man ja til at være leder, siger man også ja til at tage ansvar – for ansættelse af medarbejdere, for produktion, for økonomi, for strategier og/eller noget helt femte.

For rigtigt mange ledere handler lederjobbet anno 2018 også om at tage ansvar for medarbejdernes trivsel. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 1.588 privatansatte ledere svarer 92 procent således, at de »i høj« eller »meget høj grad« er opmærksomme på, at medarbejderne trives.

Én ting er at tage ansvar for trivsel, noget andet er, hvornår man som leder skal blande sig udenom. I samme undersøgelse svarer 58 procent af lederne, at de »i høj« eller »meget høj« grad tænker over, hvor meget de skal involvere sig i medarbejdernes privatliv.

Jeg kan godt forstå– og er helt enig med – den majoritet af ledere, som har stor opmærksomhed rettet mod medarbejdernes trivsel. Helt grundlæggende handler ledelse om at definere mål og udstikke en klar retning, men også om at skabe motivation og engagement i nogle rammer, hvor medarbejderne trives. Og tingene hænger sammen på kryds og tværs. Trivsel og arbejdsglæde er således vigtige midler til at skabe resultater.

Og i tider, hvor stress bliver en stadigt større udfordring, er det særligt vigtigt, at lederne har fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde og performance for bl.a. at kunne se begyndende tegn på stress.

Men ansvaret for medarbejdernes trivsel ligger ikke kun hos lederne. Trivsel og arbejdsglæde udspringer af god ledelse, men medarbejderne har et stort medansvar for, at de trives og oplever arbejdsglæde. Og ledere er ikke tankelæsere. Der påhviler medarbejderne forpligtelsen til at kommunikere – og dét i tide – hvis der tilbagevendende er opgaver, systemer eller relationer, som gør plusdage til minusdage.

Når undersøgelsen fra Lederne viser, at lederne er meget bevidste om, hvor meget – og hvor lidt – de skal blande sig i medarbejdernes privatliv, kredser det om noget, som for mange ledere er en delikat og ofte vanskelig balance. Vi vil gerne sikre os, at vores medarbejdere trives, når de er på arbejde. Men hvornår og hvordan skal man involvere sig, hvis man som leder får færten af, at medarbejderne Anna og Allan har udfordringer i privatlivet, som på sigt kan få indflydelse på deres præstationer på jobbet?

I bogen »Sluk – kunsten at overleve i en digital verden« af læge Imran Rashid, der udkom sidste år, slog han til lyd for, at hvis ledere vil hjælpe deres medarbejdere til at præstere bedre i arbejdslivet, bør de i højere grad forholde sig til medarbejdernes privatliv.

»Mit budskab til dig som leder er, at du bør se dine medarbejdere som hele mennesker. Det er ikke længere nok, at du kun interesserer dig for deres arbejdsliv,« sagde Imran Rashid i forbindelse med bogudgivelsen og opfordrede ledere til at have et større mod til at bevæge sig ind i privatsfæren og få indsigt i de barrierer, som måske forhindrer medarbejderne i at præstere optimalt.

For mig som leder er det helt naturligt at interessere mig for mine medarbejdere som – for nu at genbruge Imran Rashids udtryk – hele mennesker.

Det betyder, at jeg godt kan lide at høre om, hvad Anna og Allan har lavet i week­enden, og jeg sætter pris på at vide, om de er gift og har børn, og om de spiller tennis eller går på kunstudstillinger. Det betyder også, at jeg hellere end gerne giver et godt råd, hvis en medarbejder spørger mig til råds om private udfordringer.

Men så længe, det ikke påvirker deres performance på jobbet, og så længe medarbejderne ikke selv bringer emnerne op, har jeg helt grundlæggende ikke brug for at blive inddraget, hvis ægteskabet knirker, børnene har problemer i skolen, eller der er bøvl med privatøkonomien.

Det handler ikke om at vende det blinde øje til. Derimod handler det om den helt naturlige afstand, der bør være mellem en leder og en medarbejder. Og det handler om respekt.

Vibeke Skytte er direktør i interesseorganisationen Lederne.