Netværk kan åbne døren til næste job

Hovedparten af de ledere, som søger nyt job, bruger aktivt både private og professionelle netværk som døråbner. Men medlemskab af et netværk er ikke en fribillet til drømmejobbet.

Jeg krydser fingrene og antager, at solen igen denne søndag vil skinne, og der vil opstå lange køer ved iskioskerne. Men selv om kalenderen siger »sommer«, og mange ledere fortsat holder ferie og har tankerne langt væk fra jobbet, gætter jeg næppe forkert ved at føje til, at en stor del alligevel i ny og næ bryder hovedet med andre problemstillinger, end hvorvidt der skal flødeskum og syltetøj oven på isvaflen. Sommertid er nemlig for mange ledere også anledning til at tænke over karrieren.

Som jeg tidligere har omtalt på denne plads, er der det seneste år sket en bemærkelsesværdig udvikling i relation til ledernes planer om jobskifte. Hvor der i sommeren 2013 kun var ni procent af lederne på de danske virksomheder, der betegnede sig selv som »aktivt jobsøgende«, er andelen ifølge en undersøgelse fra Lederne og YouGov i år steget til 18 procent. Også andelen af ledere, der »overvejer« at skifte job, er vokset markant og udgør nu 40 procent.

Undersøgelsen viser endvidere, at når ledere sætter jagten ind på en ny kontorstol, bruger de i stor stil netværk som døråbner. Blandt de ledere, der betegner sig selv som enten aktivt jobsøgende eller overvejer at skifte job, bruger 59 procent således aktivt det private netværk til at afsøge mulighederne for nyt job, mens 50 procent aktivt benytter sit professionelle netværk.

Tallene understreger, at netværk har en stor betydning for lederne. Det er her, lederne sparrer om ledelsesmæssige udfordringer og udveksler erfaringer om lederjobbet. Men det er tydeligvis også i netværkene – de fysiske så vel som de virtuelle – at lederne diskuterer jobmuligheder og karriereveje.

Når man som leder, der sidder i en ikke-opsagt stilling, vælger at inddrage en eller flere netværkskolleger – eller måske hele netværket – i sine personlige overvejelser om at skifte job, er der ét altoverskyggende nøgleord: Tillid. Den leder, der »blotter sig« ved at dele sine overvejelser, har tydeligvis det formål at få hjælp og sparring til at komme videre i karrieren. Men hvis netværksrelationerne ikke er baseret på tillid og fortrolighed, kan det være en risikabel form for erfaringsudveksling. Det er jo således de færreste, som i den situation ønsker, at den nuværende arbejdsplads får nys om lederens jobskifteplaner.

Omvendt er tillid også vitalt for de lederkolleger, som går i dialog med den jobsøgende leder. De råd, de giver, og de døre, som de måske endda åbner for netværkspartneren, vil i mange tilfælde have fortrolighed og tillid som forudsætninger.

Tillid er, som bekendt, ikke noget, man trækker i en automat eller køber på nettet – det er en størrelse, som opbygges med tiden. Derfor er det også værd at huske, at man melder sig ikke ind i et netværk om mandagen for så om tirsdagen at kunne forvente, at en af fra netværket ruller den røde løber ud til drømmejobbet.

Netværk handler om gensidighed, om at lære hinanden at kende og om at opbygge relationer med den tålmodighed, som det nu engang kræver.

Noget andet og vigtigt at huske, når vi taler brugen af netværk i forbindelse med jobsøgning, er, at netværk kan hjælpe til at gøre processen med at finde det næste job hurtigere og kan give værdifuld sparring – men det er en misforståelse at tro, at medlemskab af et netværk er en fribillet til næste job. Den jobsøgende leder skal stadig i langt de fleste tilfælde igennem en helt traditionel rekrutteringsproces med udarbejdelse af CV, jobinterview og ofte også en test eller to, inden underskriften kan sættes på en ny ansættelseskontrakt.