NEKROLOG: En konge er sovet ind

Hans Skov Christensen satte sig spor som respekteret førstemand for industrien. Han døde torsdag, 68 år.

Hans Skov Christensen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Malte Kristiansen
Hans Skov Christensen var kendt som en stærk forhandler. Utallige er de forhandlinger, han har deltaget i over årene.

»Skov«, som han blev kaldt, var en kontant herre, der ikke gav ved dørene, men med respekt for, at modparten også skulle have noget med hjem. »Hans betydning for først arbejdsgiverne og siden Dansk Industri kan ikke vurderes højt nok. Skov Christensen var en ener, hvis integritet og viden var helt formidabel«, siger fhv. finans- og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), der kendte ham gennem mere end 40 år.

Skov var altid velforberedt, med- og modspillerne skaffede han sig indgående kendskab til, og så var han en netværker for Herren. Han havde derfor indflydelse langt ud over sin organisation med direkte og fortrolig adgang til ministre, departementschefer og toppolitikere.Han var en systematisk netværker, så i hjemmmet på Frederiksberg blev der holdt hundredvis af middagsselskaber.

Alt det gav ham stor indflydelse. Den garderhøje Skov Christensen kunne udfylde et rum ved sin blotte udstråling. Det var som direktør i Dansk Industri 1991-2010, at han blev landskendt. Han gjorde DI, der var en fusion af Industriens Arbejdsgivere og Industrirådet, til landets mest indflydelsesrige organisation.

»Kong Hans«, blev han respektfuldt kaldt i de senere år, også af modstandere, der anerkendte den store indflydelse, han havde. Skov, der blev født i Nørresundby i befrielsessommeren, havde langtfra blåt blod i årerne, men lagde tidligt grunden til sit kongerige – eller måske snarere imperium – på Rådhuspladsen.

Før Skov blev sat i spidsen for fusionen af de to organisationer, som begge var under Dansk Arbejdsgiverforening, havde han i en årrække været DAs administrerende direktør. I DA blev han ansat i 1970erne, og blev tidligt direktør. Med Skovs skift til DI fra DA, blev DI hurtigt den dominerende organisation med holdninger på alle felter i forhold til Christiansborg, mens DAs fokus blev mere arbejdsmarkedspolitisk.

Op gennem 90erne og 00erne steg DIs medlemstal betragteligt på trods af, at industrien skrumpede i Danmark. Både byggeriet og det daværende HTS følte sig truet af Rådhuspladsen og rygterne om DIs til tider grove strandhugst af deres medlemmer begyndte at brede sig.

Den politiske bacille gik tidligt Skov i blodet. Han var selv et holdningsmenneske, og en udpræget socialkonservativ. Som ganske ung var han formand for Konservative Gymnasiaster, siden redaktør af KUs landsblad og næstformand i KUs landsorganisation og senere viceborgmester i Herlev.

De konservative principper med frihed under ansvar og en ansvarsfølelse og forpligtelse over for familie, samfund og stat sad dybt i ham. Det blev et væsentligt fundament for hans virke, men udgjorde sjældent en hæmsko, selv om politikere indimellem kunne være fly forbandede, når de havde været til kaffemøde med indbygget forelæsning på Skovs kontor på Rådhuspladsen.Skov havde en anden side som hang sammen med en livslang kristentro. Han var således en dedikeret næstformand for Søren Kierkegaard Forskningscenteret, og han kæmpede for at sikre bevillingerne, da de var ved at udløbe. Kristentroen var en side af Skovs virke, som han aldrig dølgede.

Han var tværtimod stolt over, at Kristeligt Dagblad gjorde ham til bestyrelsesformand. Han var ofte at finde på kirkebænken. Han var som ganske ung spejderleder, og det kristelige miljø prægede ham dybt og betød, at han nogle gange kunne virke noget salvelsesfuld.

Hans Skov Christensen blev som purung gift med overlærer, senere viceborgmester på Frederiksberg, Vibeke Skov Christensen. I 2002 blev han enkemand, men mødte lykken igen i form af advokaten Sys Rovsing, som han blev gift med nogle år senere.

Skov levede i en periode med en kræftdiagnose, men var aktiv og udadvendt helt frem til sensommeren. Omgivelserne bemærkede nok, at den høje, ranke mand havde tabt sig, uanset at humoren og den skarpe replik var fuldt til stede. For ganske få dage siden meddelte han imidlertid de nærmeste, at kræften var terminal.

Hans Skov Christensen efterlader sig foruden hustruen fem voksne børn og ti børnebørn.