Når medarbejderne ikke kan samarbejde

Simon er direktør for et mindre rejsebureau, som han selv har startet.

Fordi virksomheden stadigvæk er lille, er det vigtigt for Simon, at alle medarbejderne har det godt sammen og kan arbejde sammen på kryds og tværs.

Men medarbejderne Jonas og Nikolaj har store samarbejdsvanskeligheder. Deres uenigheder over en opgave kan eskalere og ende i store skænderier, og de taler nedsættende om hinandens arbejde til de andre medarbejdere. Det skaber uro og dårlig stemning i virksomheden og påvirker alle.

Simon har forsøgt at påtale problemerne over for Jonas og Nikolaj et par gange, men uden at det har ført til nogen ændring i deres adfærd.

Arbejdsgangene på rejsebureauet kræver, at alle kan arbejde sammen, og det er derfor ikke muligt konsekvent at sætte Jonas og Nikolaj på forskellige arbejdsopgaver.