Når teknologien hægter seniorerne af

Læs mere
Fold sammen

Jeppe er ejer af et autoværksted. Alle hans medarbejdere er uddannede mekanikere, ligesom han også selv blev det i tidernes morgen.

Jobbet som mekaniker er imidlertid under stor forandring. Hvor arbejdet før primært var manuelt og mest af alt krævede knofedt, kommer der i dag mere og mere teknologi i bilerne. Det betyder, at en stadig større del af arbejdstiden går med at analysere de digitale data, som bilernes indbyggede computerprogrammer giver.

Der er ingen tvivl om, at det er medarbejderne med de gode digitale færdigheder, der i fremtiden vil skabe mest værdi for Jeppes forretning. Han har imidlertid to seniormedarbejdere, som på mange områder knokler på, men ikke har de fornødne digitale kompetencer - og indtil videre heller ikke har vist interesse for at få dem.