Når medarbejderne ikke kan lide hinanden

En afdeling er forpestet af dårlig stemning og manglende fællesskab. Du er mellemleder og ansvarlig for afdelingen. Hvad gør du? Deltag i ugens Dilemma.

Foto: HighwayStarz. ARKIVFOTO.
Læs mere
Fold sammen

Kim er rådgivningschef i finanssektoren. Han har for tre måneder siden skiftet job internt og har ”overtaget” en ny afdeling på syv medarbejdere.

Efter sine første måneder i jobbet konstaterer Kim, at afdelingens medarbejdere hver for sig alle præsterer udmærket og leverer resultater. Men i forhold til Kims tidligere team, savner han et bedre kollegaskab medarbejderne imellem. Han er overbevist om, at det nye team ville få langt bedre resultater, hvis medarbejderne var mere villige til at hjælpe hinanden, bidrage med input til kollegers opgaver og i det hele taget, hvis der var en stærkere følelse af at være et hold.

Kim har derfor på seneste afdelingsmøde haft emnet på dagsordenen. Han har forklaret, at han anser godt kollegaskab for at være lige så vigtigt som god ledelse.

Men der kom ikke rigtig ”hul på bylden” ved mødet. Medarbejderne modtog budskabet med tavshed og korslagte arme. Kim fik en stærk fornemmelse af, at medarbejderne ikke kan lide hinanden, og at gammelt uforløst nag har forpestet samarbejdet.