Når medarbejderen pludseligt forlanger mere i løn

Som HR-direktør i en stor industrivirksomhed er Ida leder for 12 medarbejdere. Tre af medarbejderne er ansat som chefkonsulenter. Alle tre er ansat inden for de seneste tre år.

I første omgang hentede Ida to erfarne chefkonsulenter til nogenlunde den samme løn. Godt et år efter viste det sig, at der var brug for endnu en, selvom budgettet ikke rakte til det.

Det lykkedes Ida at hente en erfaren chefkonsulent, Søren, der havde gået ledig i et år, til en betydeligt lavere løn.

Ved den seneste lønsamtale fik Søren en lønstigning på fem procent, men han har stadig et stort lønefterslæb. Det har han selv fundet ud af, og nu beder han om fem procent mere i løn fra næste måned. Ida vil gerne holde på Søren, men lønforhandlingsrunden er jo afsluttet.

 

Kilde: www.lederne.dk