Når medarbejderen opfører sig som leder

Hvad ville du gøre som leder, hvis en af dine medarbejdere begynder at træffe beslutninger på en medarbejdergruppes vegne - hen over hovedet på dig? Deltag i ugens dilemma.

Du er sekretariatschef i en organisation, hvor du er daglig leder for 15 medarbejdere med akademisk baggrund.

Sekretariatets opgaver bliver fortrinsvis løst i teams, hvor medarbejderne arbejder selvstændigt inden for de rammer, du udstikker. Som leder trives du med at dine medarbejdere tager ansvar og i høj grad selv sørger for at nå i mål med opgaverne.

En af medarbejderne i sekretariatet udfordrer dog – sandsynligvis ubevidst - din ledelsesstil. Astrid er dynamisk, initiativrig og har et stort drive, hvilket giver hende en helt naturlig autoritet blandt kollegerne. Men du synes, at Astrid i lidt for høj grad har taget leder-kasketten på:

Astrid træffer hellere en beslutning på teamets vegne, end hun venter på, at du som leder kommer med ind over. Hun sætter også gerne initiativer i gang og koordinerer teamets opgaver. Du er ikke uenig i Astrids beslutninger, men du oplever i stigende grad, at Astrid kører uden om dig, og du synes, det svækker din position som leder.

Hvad gør du?