Når lønniveauet i branchen løber løbsk

Hvad ville du gøre som personaleansvarlig, hvis du ikke kunne tiltrække de rette ansatte, fordi ledelsen ikke vil bruge løn som konkurrenceparameter? Deltag i Ugens dilemma.