Når lederkollagen er imod forandringer

Henriette arbejder som mellemleder i en mellemstor forsikringsvirksomhed.

Virksomheden står over for en større, længerevarende forandringsproces, som kommer til at berøre stort set alle medarbejderne.

Henriette synes, at forandringerne er kærkomne og vil meget gerne støtte alle de nye tiltag og forandringer, men hendes lederkollega Anders gør det virkelig svært for at skabe opbakning blandt medarbejderne. Han ytrer sig ofte om, at forandringerne er unødvendige og spild af penge og energi.

Henriette ved, at det er vigtigt, at alle støtter forandringsprocessen, hvis den skal lykkes, og hun ser Anders som en forhindring.