Når lederen vil passe på stressramt medarbejder

Hvad ville du som leder gøre, hvis du havde en stressramt medarbejder på holdet, men ingen ressourcer til at sætte i stedet. Deltag i Ugens Dilemma.

Du er leder i en produktionsvirksomhed og er på første år teamleder for fem medarbejdere, som hver især har faste rutineopgaver med stramme deadlines i ugens løb. Du føler dig stadig ny i lederjobbet, og din ledelsesstil har derfor været en smule laissez-faire med kodekset ”frihed under ansvar”.

Du har gennem de seneste uger ladet en ellers pligtopfyldende og kompetent medarbejder arbejde på halv tid, da hun er tæt på at gå ned med stress. Du er bekymret for, at en officiel sygemelding medfører et psykisk sammenbrud for hende. Du har derfor valgt at fastholde hende i teamet på deltid for at passe på hende, men har holdt beslutningen for dig selv, da den kun er midlertidig.

Du har nu fået en mail fra en medarbejder, som skriver, at resten af teamet efterhånden er trætte af overarbejde. I mailen står der, at medarbejderne føler sig overbebyrdet med arbejdsopgaver på grund af kollegaens ”uofficielle sygemelding”, og at de vil gå til den øverste chef, hvis tingenes tilstand ikke snart ændrer sig. Du har godt lagt mærke til dine medarbejderes muggen bag din ryg og har indset, at du må gøre noget, men du ved, at virksomheden ikke har ressourcer til rådighed til en midlertidig vikar.

Hvad gør du?