Når en tsunami af tal spænder ben for vækst

Alfred Josefsen skriver i dag om en fransk ledelsesguru, der mener, at væksten holdes nede af tsunamier af talhelveder. Det er sat i verden for at holde styr på alt – også for omstændigheder, som i sin karakter ikke er målbare.

Alfred Josefsen er tidligere adm. direktør for Irma og er i dag adjungeret professor ved CBS. Han skriver fast for Berlingske Business om ledelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Den internationalt anerkendt franske ledelsesguru Yves Morieux er af den opfattelse, at produktivitetsforbedringerne i den vestlige verden er blevet spist op af en endnu værre udvikling af den organisatoriske kompleksitet.

Han undrer sig over, at den vestlige verden igennem flere årtier kun har leveret meget små vækstrater på trods af, at vi er blevet dygtigere, klogere. Har fået flere, bedre og mere naturlige teknologiske værktøjer, har outsourcet manuelle jobs og fremfor alt har profiteret af den ekspansive teknologiudvikling, internet og hele IT-revolutionen. De små vækstrater oversættes til små stigninger og lave forbedringer af produktiviteten. Og hvorfor det?

Svaret er kompleksitet. Vi bygger større og større organisationer. Mere og mere grænseoverskridende. Større sammenlægninger. Flere fusioner. Og vi skaber samtidig nogle temmelig ustyrbare og komplicerede enheder. Organisationer, som ikke længere kendetegnes ved en funktionel arbejdsdeling, men hyppigere af komplekse matrixstrukturer eller komplicerede kubikorganisationer, hvor man styrer med tre, fire eller op til fem forskellige organisatoriske variable som f.eks. den funktionelle arbejdsspecialisering, faglig kompetencesegmentering, kundegeografi på lande eller regionalt niveau, teknologivariable og key account kunder. En multidimensional organisation stiller krav til et ekstremt omfang af IT-strukturer, styrings- og rappporteringssystemer.

Der er i voldsom grad behov for koordinering af fra øverste strategiske niveau og til laveste driftsenhed. Strategiplanerne skal udfordres, forstås og operationaliseres i adskillige snit og sammenhænge. Der opstår næsten uendelige behov for komiteer, ad hoc grupper, styregrupper, auditgrupper, tværgående analysegrupper. Der skal ansættes hele hære af kontrollere, formidlere, administratorer, regeludviklere og regelvogtere, planlæggere, stabe og mellemledere.

Og særligt galt går det, hvis de i forvejen alt for komplekse strukturer udsættes for intern fakturering og en slags tænkt intern kundetankegang, hvor ydelserne skal tilbydes på et internt opdigtet marked med sine egne logikker, pris- og kalkuleringsmetoder, interne kundeansvarlige og lignende.

Helt galt går det, hvis toppene i organisationen føler, at man bør styre organisationens udvikling via mål, nøgletal og performance. For derved sættes gang i hele tsunamier af talhelveder, som vil holde styr på alt lige fra det logisk målelige til de mest mærkværdige surrogater og indikatorer for omstændigheder og fænomener, som i sin karakter ikke er målbare.

Vi er i Danmark også på vej ned ad slisken. Vi hører jævnligt om overophedning af kompleksitet i både den private og den offentlige sektor. Det psykiske område, hvor behandlerne ikke har tid til de psykisk syge. Politiet, der ikke har tid til politiarbejdet. Hospitalerne, som bruger så meget energi på den interne organisation, at der opstår tusindevis af utilsigtede handlinger og mange flere dødsfald end forventet. Lego, Mærsk og bankerne har også været gennem »dødskampe« og forenklingsprocesser.

Det er alvorligt. Vi bygger stadig flere og større organisationer uden reelt set at dokumentere den realiserede effekt. Vi bygger stadig flere overskuelige enheder, som hverken skaber de økonomiske resultater eller sunde liv på arbejdspladserne.

Vi må stoppe dette vanvid og organisere os mere pragmatisk. Mere menneskeligt. Mere i øjenhøjde. Vi er ikke skabt til meget store organisationer. Lad os høste fordelene ved, at vi kan få mindre enheder til at fungere selvstændigt og effektivt. Fordi vi så kan realisere alle de fordele, man kun dårligt kan styre eller tvinge sig til.

Yves deltager som en af hovedtalerne på VL-Døgnmødet i maj. Jeg håber, hans indlæg vil starte en tsunami af forenkling og sund fornuft i den organisationsfilosofiske tænkning blandt danske ledere. For det passer i virkeligheden også bedre til dansk mentalitet.

More Yves og rigtig go’ søndag!