Når en byggeplads forstyrrer arbejdsroen

En nærliggende byggeplads er til stor gene for dit personale. Men da du jo ikke kan bede en byggeplads om at støje mindre, hvad gør du så? Deltag i ugens dilemma her.

Foto: Vadym Drobot

Du er administrationschef i en shippingvirksomhed, hvor du har personaleansvar for omkring 25 medarbejdere, der deler et lyst og normalt velfungerende storrumskontor.

Imidlertid er freden nu i den grad forstyrret. På nabogrunden er et nedrykningsfirma rykket ind og vil de næste tre måneder sætte sit præg på lokalmiljøet med trykluftbor, nedrivningsmaskiner og kørsel med tunge lastbiler. En række erhvervsbygninger af ældre dato skal rives ned, og der skal bagefter bygges nyt.

Der er ikke gået mere end en lille uges tid, før dine medarbejdere begynder at klage over larmen. De har svært ved at koncentrere sig og føler sig generede af larmen. Og du må give dem ret: Larmen er massiv - selv bag hermetisk lukkede vinduer.

Man kan jo ikke så godt bede en byggeplads om at støje mindre. Så nu tænker du over, om der er andet du kan gøre.

Hvad mener du, administrationschefen skal gøre?