Når du skal dele dine ledelsesopgaver med en ny kollega

572805178.jpg

Anette er marketingchef i en større dansk produktionsvirksomhed, hvor hun refererer til direktøren Lars.

Anette har de seneste par år fået flere opgaver inden for digital markedsføring i afdelingen. Hun har allerede ansat en medarbejder til at varetage de digitale opgaver og skal nu i gang med at rekruttere yderligere to medarbejdere med digitale kompetencer.

Direktøren Lars har for et halvt år siden ansat en ny medarbejder, Martin, som skal drive virksomhedens digitalisering på tværs af organisation. Martin har stor erfaring med området fra sine tidligere job.

Anette synes, at Martin blander sig meget i hendes område, og nu har Lars netop meddelt, at Martin skal deltage i ansættelsen af hendes to nye digitale medarbejdere.

Anette føler sig tilsidesat og truet i sin egen stilling, og hun er bekymret for, om hun er ved at blive kørt ud på et sidespor af direktionen.