Når det sociale ansvar er kørt ud på et sidespor

Hvad ville du gøre som CSR-manager, hvis din indflydelse begynder at sive som sand mellem fingrene. Deltag i Ugens Dilemma.

Det var engang så godt. Samfundsansvar og bæredygtighed var ord, der fik direktion og bestyrelse i forsikringsselskabet til at nikke anerkendende.

Som CSR-manager red Lars på bølgen: Byggede en Corporate Social Responsibility afdeling op, ansatte medarbejdere og udarbejdede handlingsplaner og politikker. Han sad med ved bordet, når beslutninger skulle træffes og strategier lægges.

Men det er alt sammen nogle år siden.

Nu er der langt mellem invitationerne til at deltage på bestyrelsesmøderne, og al snak om klima og socialt ansvar klinger lidt af luksusfænomen og ”first-world-problems”.

I dag er det økonomi- salgs- og marketingafdelingerne, der er inde i varmen og har indflydelse, mens CSR er henvist til et fjernt hjørne på hjemmesiden.

Lars kan ikke længere ignorere fornemmelsen af, at han er kørt ud på et sidespor.

HVAD MENER DU: