Når den nyansatte vil spise frokost alene

Thomas er teamleder for syv medarbejdere hos et mindre mediebureau. Teamet er en sammentømret enhed med et godt sammenhold og hyppige sociale arrangementer, som smitter positivt af på arbejdsdynamikken.

For tre måneder siden ansatte Thomas en ny medarbejder, Line. I ansættelsesprocessen fortalte Thomas om teamets tætte samarbejde og de sociale arrangementer. Line gav udtryk for, at hun ønskede at deltage og bidrage til socialt samvær. Men siden Lines ansættelse har hun ikke medvirket til nogle af de sociale arrangementer og deltager sjældent i teamets fælles frokost.

Thomas har svært ved at vurdere, hvorvidt Lines adfærd skyldes mistrivsel, generthed eller manglende lyst til det sociale samvær med teamet. Han ved derfor ikke, hvordan han skal gribe det an, og hvorvidt, han bør blande sig.