Når den nyansatte holder sig for sig selv

Hvad gør man som leder, hvis en nyansat i på arbejdspladsen afholder sig fra at deltage i firmaets sociale arrangementer? Deltag i Ugens Dilemma.

Foto: Photographer: Lim Yong Hian

Anne er teamleder for seks medarbejdere i en mindre konsulentvirksomhed. Teamet er karakteriseret ved at være en sammentømret enhed med godt sammenhold og hyppige sociale arrangementer.

For tre måneder siden ansatte Anne Jesper som konsulent. I ansættelsesprocessen talte de om kulturen i teamet, og der gav Jesper udtryk for, at han ønskede at deltage i sociale arrangementer og bidrage til socialt samvær. Men siden Jespers ansættelse har han ikke medvirket til sociale arrangementer, ligesom han sjældent deltager i teamets fælles frokost.

Anne synes, at det virker som om, at Jesper ikke trives i teamet, da han ofte er stille og ikke deltager i andet end arbejdsrelevant samtaler. Fagligt er Jesper kommet godt fra start.

Kilde: Lederne / www.lederne.dk