Når curlingledelse er no-go

SVAR på UGENS DILEMMA: Ledere skal i videst muligt omfang lade medarbejderne løse deres interne problemer selv.

Spørgsmålet er, om Uffe skal gribe ind overfor Camilla eller ej? Fold sammen
Læs mere
Foto: lev dolgachov

I sidste uges dilemma, som blev bragt på business.dk, modtog mellemlederen Uffe flere klager fra medarbejdere, som mener, at salgsassistenten Camilla er for åben omkring sin nylige kærlighedsferie.

Spørgsmålet er, om Uffe skal gribe ind overfor Camilla eller ej?

Ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen minder om, at Uffes medarbejdere kan have forskellige grænser for, hvad de hver især finder grænseoverskridende. Det skal Uffe kunne rumme som leder.

»Lederen skal ikke nødvendigvis gribe ind og tage ansvaret fra medarbejderne i alle situationer, hvor de føler sig trådt på eller har en konflikt med en kollega. Hvis jeg var i Uffes sted, ville jeg overlade det til medarbejderne selv at tale med Camilla. Hvis medarbejderne ønsker hjælp til at opbygge argumentationen, kan Uffe tilbyde at hjælpe dem. Løser medarbejderne selv deres interne konflikter fremfor at sende problemet videre til deres leder, vil det sandsynligvis styrke dem,« siger Helle Bruun Madsen.

Ledelsesrådgiveren mener, at det er vigtigt, at medarbejderne selv lærer at løse deres konflikter og sige fra overfor deres kollegaer. Sidegevinsten kan være et bedre bånd til kollegaerne.

Ledelsesrådgiveren anbefaler løsning nummer 1, hvor Uffe opfordrer medarbejderne til selv at tage kontakt til Camilla med henblik på at løse problemerne.

»Uffe skal passe på, at han ikke bliver en ”curlingleder”, som tager ansvaret og selvstændigheden fra medarbejderne. Jeg synes som udgangspunkt, at ledere skal blande sig mindst muligt i medarbejdernes interne forhold, ellers kan de få nok at gøre. Det kan i værste fald gå ud over vigtigere opgaver og deres egen trivsel. Efterfølgende kan Uffe følge op på, om problemet er løst, og høre medarbejderne, hvad de har lært af situationen,«siger Helle Bruun Madsen.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!