Når chefen siger nej til lederuddannelse

Ny leder har ikke lyst til at gøre sig upopulær ved at kræve uddannelse

Annedorthe er lige blevet udnævnt til leder i en mindre privat virksomhed. Det er hendes første lederstilling, og det ligger Annedorthe meget på sinde at få en grundlæggende lederuddannelse. Især fordi hun får personaleansvar i den nye stilling.

Desværre er Annedorthes chef ikke helt enig: Han argumenterer for, at arbejdspresset i den første tid bliver for stort til, at Annedorthe kan gabe over mere. ”Hen ad vejen kan vi altid tale om efteruddannelse”, siger han. Annedorthe har en fornemmelse af, at det stramme afdelingsbudget også spiller en rolle i forhold til modstanden mod uddannelse.

Uenigheden har sat Annedorthe i et dilemma: Hun har ikke lyst til at begynde sin lederkarriere med at gøre sig upopulær hos chefen, men hun synes heller ikke, at mavefornemmelse og gode intentioner er godt nok, når hun skal have ledelsesansvar for medarbejdere.