Når chefen ikke lytter

Karen har været salgschef i en større detailkæde i et halvt år. I den periode har hun haft rigtig travlt med at få afdelingen til fungere efter en omstrukturering. Derfor har hun ikke haft meget tid til at dyrke relationen til salgs- og marketingdirektøren, der ansatte hende. De har kun udvekslet nogle få høfligheder, når de har været på tomandshånd.

Nu, hvor den nye struktur er faldet på plads, har hun nogle ideer til, hvordan nogle arbejdsgange kan ændres. Men det kniber for hende at få direktøren i tale.

Karen står med en fornemmelse af, at direktøren ikke vil tage mod nye ideer. Karen mener ikke desto mindre, at hendes input er så relevant, at direktionen bør forholde sig til dem.