Når butikschefen er langtidssygemeldt

Foto: Aila Images.
Læs mere
Fold sammen

Rikke er regionschef i en discountkæde og har ansvaret for 10 butikker. En af hendes butikschefer – Bente - var for tre måneder siden involveret i et trafikuheld. Hun fik en piskesmældslæsion og har været sygemeldt lige siden. Lægen tør ikke give et bud på, hvornår Bente er klar til at vende tilbage.

Virksomheden betaler fuld løn til Bente og modtager refusion af sygedagpenge fra kommunen, der dækker omkring halvdelen af Bentes løn. Bente kan ifølge sin kontrakt opsiges med et varsel på en måned, når hun har været sygemeldt i 120 dage inden for det seneste år.

Rikke er i tvivl om, hvor længe hun har råd til at betale for Bentes sygemelding. Samtidig føler hun, at butikkens øvrige ansatte bliver stresset af at stå uden en leder i så lang en periode, til trods for at souschefen er trådt til. På den anden side har Bente før ulykken leveret en fremragende indsats som butikschef.