Når bestyrelsesformanden enten sjusker eller fusker

Hvad skal Mogens foretage sig? Fold sammen
Læs mere

Mogens er administrerende direktør i et større aktieselskab. En dag gør selskabets bogholder ham opmærksom på, at bestyrelsesformanden har fået udbetalt på 10.000 kroner, men at der ikke ligger bilag for beløbet.

Bogholderen fortæller Mogens, at hun flere gange i de sidste tre måneder har mindet bestyrelsesformanden om sagen, men at bilaget aldrig er kommet. Bogholderen har endnu ikke rettet henvendelse til selskabets økonomidirektør om sagen.

På den ene side er Mogens bange for, at bestyrelsesformanden opfatter det som en anklage for snyd, hvis han spørger ind til udbetalingen. På den anden side er der en risiko for, at der rent faktisk er tale om bevidst snyd. I så fald vil Mogens stå i et dårligt lys, hvis det kommer frem, at han har haft kendskab til det uden at handle.