Myndighed holder fast i skarp tone over for bornholmsk fond

Den hårdt kritiserede bornholmske fond bag det omstridte selskab Insepa får efter alt at dømme ikke held til at omgøre Erhvervsstyrelsens barske kritik af det millionvederlag, som ledelsen har bevilget sig selv. Det viser en ny foreløbig afgørelse fra Erhvervsstyrelsen. Fonden har siden i sommer ellers kæmpet for at omgøre afgørelsen.

Topadvokat Vagn Thorup og resten af bestyrelsen i den fondsejede virksomhed Insepa har fået en klar afvisning fra Erhvervsstyrelsen af et incitamentsprogram, der sammenlagt skulle give fire bestyrelsesmedlemmer 65 millioner kroner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Charlotte Elgaard Christensen

En bitter og langvarig strid mellem den bornholmske fond bag fiskerigiganten A. Espersen og Erhvervsstyrelsen er kommet et skridt nærmere en afgørelse.

Tirsdag kom Erhvervsstyrelsen nemlig med endnu en såkaldt agterskrivelse, en foreløbig afgørelse, der lægges til grund for den endelige afgørelse.

Sagen er krystalklar fra Erhvervsstyrelsens side: Det omfattende incitamentsprogram, som skulle give bestyrelsen i holdingselskabet Insepa sammenlagt 65 millioner kroner, er ugyldigt.

Dermed holder Erhvervsstyrelsen, som er myndighed for landets fonde, fast i den meget klare afvisning, de også kom med i den første agterskrivelse i sommer.

Siden har fonden imidlertid trukket tungt skyts frem i form af blandt andre topadvokat Eigil Lego Andersen og statsautoriseret revisor Finn L. Meyer, som i en komité har været med til at udarbejde en række anbefalinger for god fondsledelse.

På den anden side af bordet har børnebørn af fondens stifter, Lars Espersen og Henrik Espersen, haft topadvokat Knud Foldschack til at føre deres sag.

Ingen rysten på hånden

Men det har ikke fået Erhvervsstyrelsens embedsfolk til at ryste på hånden. I den foreløbige afgørelse skriver Erhvervsstyrelsen blandt andet, at »fondsbestyrelsens godkendelse af incitamentsaftalerne er i strid med fondens formål og interesser og egnet til at skaffe to medlemmer af fondens bestyrelse samt datterselskabets ledelse en utilbørlig fordel på fondens bekostning«.

»Fondsbestyrelsens godkendelse af incitamentsaftalen i 2010 på op til 65 millioner kroner i det helejede datterselskab Insepa er i strid med fondsbestyrelsens pligt til alene at varetage fondens formål og interesser,« skriver Erhvervsstyrelsen.

Den bornholmske fonds formål er ifølge fundatsen med respekt for økonomien i de underliggende selskaber at anvende fondens årlige indtægter til udbetaling af legater til støtte for almennyttige formål, blandt andet forskning og bekæmpelse af forurening i danske farvande, Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og kvindekrisecenteret på Bornholm.

Formand for Insepa, topadvokat Vagn Thorup, sidder sammen med et menigt medlem af Insepas bestyrelse, Sven-Gunnar Schough, også i ejerfondens bestyrelse. De to stod til at få henholdsvis 20 millioner og fem millioner kroner gennem incitamentsprogrammet. Det svarer mere eller mindre til det beløb, som fonden har udloddet til almennyttige formål i perioden fra 2002 til 2014, hvor der blev uddelt knap 24 millioner kroner.

»Vederlaget til de to fondsbestyrelsesmedlemmer, som deltog i incitamentsaftalerne, kan ikke anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, idet det er baseret på beregningsmodeller anvendt for ventureselskaber, der ikke er anvendelige for fonde uden ejere eller investorer,« skriver Erhvervsstyrelsen i agterskrivelsen.

Espersen-fondens formand, Erik Winther, læste tirsdag eftermiddag Erhvervsstyrelsens agterskrivelse igennem, men har ikke lyst til at kommentere sagen over for Berlingske, før han har talt med fondens medlemmer og advokat Eigil Lego Andersen.

Sejr for fondssystemet

Det var Henrik Espersen, ældste barnebarn af fondens stifter, der for et år siden satte gang i sagen ved at skrive til Erhvervsstyrelsen om incitamentsprogrammet. Efterfølgende har hans yngre bror, Lars Espersen, som sidder i fondens bestyrelse, fulgt op med breve til Erhvervsstyrelsen, hvor han har udtrykt bekymring for bestyrelsens arbejde, særligt incitamentsprogrammet.

»Det er positivt, at man har fastholdt den første afgørelse, og jeg synes, at det vidner om et stort og grundigt arbejde fra Erhvervs­styrelsens side,« siger Henrik Espersen.

De to brødre har været repræsenteret af Knud Foldschack. Han ønsker ikke at gå i detaljer i den konkrete sag, men siger til Berlingske, at det er positivt, at Erhvervsstyrelsen slår hårdt ned i sager, hvor fondes formål af den ene eller anden grund ikke bliver fulgt.

»Det her er en utroligt stor sejr for det danske fondssystem. Det viser, at vi har et velfungerende system, hvor der ikke er brug for mere tilsyn,« siger Knud Foldschack.

Fondens bestyrelse skal nu afgøre, om man vil tage agterskrivelsens afgørelse til efterretning eller tage sagen videre i rets­systemet.