Mød tre filosofiske ledere

Charlotte Lundblad, nordisk & baltisk HR-ansvarlig i CSC - Lise Walbom, chefkonsulent i Dansk Industri - Nell Doumani, seniorrådgiver i Dong Energy

Charlotte Lundblad, nordisk & baltisk HR-ansvarlig i CSC

Jeg tog uddannelsen for at blive endnu klogere på ledelse som faglig disciplin. Det oplever jeg absolut, at jeg er blevet.

Filosofi – og de gamle grækere for eksempel – bliver ofte præsenteret som noget meget abstrakt. Men man skal ikke undervurdere, hvor meget filosofien kan bruges i moderne ledelse. Jeg oplever selv, at jeg bruger det meget konkret i min hverdag.

Helt konkret har jeg lært at bruge forskellige metoder til både coaching og ledelse – systemisk, kognitiv eller filosofisk for eksempel.

At mestre de forskellige tilgange er værdifuldt, fordi det gør en i stand til at skifte perspektiv afhængig af, hvilken situation, man er i – eller hvilke kulturer, man arbejder med.

Jeg har også været glad for at blive klogere på protreptikken som redskab til afklaring af værdier og begreber. Med afklaringen følger en fælles forståelse for, hvad vi egentlig taler om, og det reducerer risikoen for at tale forbi hinanden. Når man forstår andres værdier, forstår man også bedre, hvorfor de agerer, som de gør. Det er vigtigt både i forhold til ledelse af medarbejdere og for resultater af forhandlinger.

Lise Walbom, chefkonsulent i Dansk Industri

I min karriere har jeg arbejdet meget med processer mellem mennesker og på tværs af organisationer.

I den forbindelse var jeg nysgerrig efter at få noget ny teori, nye værktøjer og en større forståelse, af de metoder, jeg allerede brugte.

Med den filosofiske vinkel i proceskonsulentuddannelsen har jeg fået nogle meget konkrete værktøjer, lige fra den protreptiske samtale til hvordan man bruger en iPad til at gøre en proces spændende og involvere deltagerne.

Helt konkret kan jeg bruge meget af det i samtaler.

Ud fra de spørgsmål, jeg stiller undervejs, kan jeg bedre afdække, hvad der er på spil hos modparten og hjælpe andre til det samme.

Når der er større fælles forståelse, er der også større fælles commitment, og det bliver nemmere at beslutte, om man skal gå i retning A eller B.

Uddannelsen har desuden styrket min fornemmelse for, at der er meget at hente i hele det psykodynamiske område. Jeg tror, der er rigtig mange ressourcer, vi går glip af, men med filosofiske værktøjer kan vi måske afdække flere muligheder i arbejdslivet, end når vi kun bruger de traditionelle tilgange.

Nell Doumani, seniorrådgiver i Dong Energy

Jeg arbejder med organisatorisk udvikling for både individer og grupper. Her er et værktøj til god dialog enormt vigtigt i det daglige.

Med filosofien forsøger jeg at kvalificere mine evner med en større spændvidde af teori og øvelser. På den måde kan jeg opdage nye redskaber, som jeg kan introducere andre til. Jeg omsætter teori til praksis rimelig hurtigt og har allerede brugt filosofien i stor stil. Da DONG i efteråret annoncerede nye retningslinjer, har jeg for eksempel brugt den protreptiske metode til at få alle til at forstå, hvad de værdier egentlig indebærer.

Det kan være nogle langhårede øvelser at sidde tre mand og tale om begreber som »integritet« og »resultater«, men det handler om at nå en højere fælles erkendelse. Erkendelse er jo også det, ingeniører normalt stræber efter – bare med for eksempel ligninger om stål frem for langhåret filosofi. Der er dog ikke noget facit. Det handler mere om at skabe et nuanceret billede, hvor summen af de forskellige forståelser så er det, som skaber en samlet mening. Ved at blive bevidst om de værdier, som adfærd udspringer fra, kan man lettere ændre den. Både ledere og ansatte kommer til bunds i sig selv og finder både ud af, hvad de selv og andre egentlig mener med de ting, som alle tager for givet.