Mobbet leder skal have hjælp af chefen

En leder som bliver mobbet af medarbejderne kræver ekstra støtte fra chefen, hvis han skal genoprette sin autoritet, lyder budskabet i Ugens Dilemma.

Det er vigtigt for den udsatte leder, at chefen viser hele virksomheden, at han støtter op om ham og hans beslutninger.
Læs mere
Fold sammen

Hvor end han går hen, rammes han af en mur af demonstrativ tavshed. Den nye leder Carsten i Ugens Dilemma, der bliver bragt på Business.dk, har ikke haft en let start i sit nye job som teamleder for marketingafdelingen.

Til møderne er medarbejderne ofte uden engagement, ligesom snakken også forstummer, når han træder ind i storrumskontoret. Resultaterne i afdelingen er heller ikke noget at råbe hurra for, og Carsten har nu direkte sagt til sin chef, at han føler, at medarbejderne mobber ham.

Der er ingen tvivl om, at situationen kræver handling, og skal tages alvorligt, mener chefkonsulent hos Lederne Signe Tønnesen Bergmann. Hun anbefaler derfor løsning 5, hvor Carsten får sparring og assistance fra sin chef de næste par måneder.

-Mobning har ofte at gøre med arbejdsrelaterede konflikter. I dilemmaet har medarbejderne været vant til at køre deres eget løb, og nu vil Carsten ændre på tingene. Medarbejderne kan føle deres stilling eller funktion er truet, og det vil uvægerligt skabe konflikter. Derfor vil det givetvis styrke Carsten, hvis han får ekstra støtte i en periode, siger Signe Tønnesen Bergmann.

Hun vurderer, at det er vigtigt, at Carsten gør mål og opgavefordeling tydelig over for medarbejderne. Selvom han har opnået gode resultater et andet sted, betyder det ikke, at han har fundet den hellige ledelsesgral, pointerer chefkonsulenten.

- Den succes som Carsten har oplevet tidligere, kan han ikke nødvendigvis overføre ved at bruge samme ledelsesstil hos de nye medarbejdere. Det er åbenbart, at der er opstået konflikter omkring den nye fordeling og løsning af opgaverne. Derfor bliver Carsten nødt til at sikre sin position som leder ved både at vise synlig og konsekvent ledelse, men også ved at give mere forudsigelighed og sætte klare mål, siger hun.

Selvom det for nogle kan være en løsning, at kaste håndklædet i ringen og fyre Carsten, bør man afholde sig fra det, mener Signe Tønnesen Bergmann.

- Det vil sende et signal til medarbejderne om, at deres adfærd og handlinger bærer frugt. I tilfælde af mobning skal det gøres lysende klart, at mobning ikke accepteres. Derfor skal chefen bakke Carsten op i hans ledelsesmæssige beslutninger og vise, at han står bag de mål, Carsten sætter for afdelingen, siger hun.